English
Meny

Mål och vision

Sophiahemmet Högskola har bedrivit en högkvalitativ utbildningsverksamhet sedan 1884. Över tid har högskolans utbildningar utvecklats på alla nivåer och stärkt forskningsanknytningen genom examenstillstånd på forskarnivå och stadigt expanderande omfattning på forskningen. Högskolan har i dag en forskningsmiljö med stark konkurrenskraft. För att kunna ta till vara den fulla utvecklingspotentialen krävs att högskolan ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar som övriga lärosäten med motsvarande verksamhet.

Sophiahemmet Högskola har som vision att vara en ledande aktör avseende högre utbildning och forskning inom vårdområdet för att främja människors hälsa och välbefinnande genom utbildning och forskning i framkant.

Sophiahemmet Högskola utgår från följande övergripande strategiska mål för perioden 2024 – 2026:

  • Utbildning och forskning möter samhällets behov, förändringar och utmaningar
  • Forskning och utbildning är tydligt integrerade
  • Högskolan är en hållbar akademisk kunskapsorganisation präglad av Agenda 2030