English
Meny

Mål och vision

Sophiahemmet Högskola har som vision att vara en ledande aktör avseende högre utbildning och forskning inom vårdområdet för att främja människors hälsa och välbefinnande genom utbildning och forskning i framkant. Ett systematiskt kvalitetsarbete, studentmedverkan, hållbarhetsarbete, internationalisering och jämställdhetsintegrering genomsyrar hela verksamheten.

För perioden 2019-2021 har högskolan följande strategiska mål:

• Vi utbildar för framtidens hälsa, vård och omsorg
• Vi forskar för att ta fram kunskap till nytta för hälsa, vård och omsorg
• Vi skapar tillsammans den bästa arbetsplatsen
• Vi säkerställer ett kontinuerligt och systematisk kvalitetsarbete
• Vi är en hållbarhetsmedveten akademisk organisation med digitalisering i fokus