English
Meny

Anna Akselsson

Jag brinner för kvinnors hälsa och vill se en förbättrad vård kring barnafödande – före, under och efter förlossning. Jag är en nyfiken person som tycker att det är viktigt att koppla ihop kliniskt arbete med forskning och sedan 2016 är jag doktorand inom medicinsk vetenskap. När jag under tio år arbetade som barnmorska på förlossning, BB och barnmorskemottagning, mötte jag många kvinnor som hade frågor om fosterrörelser. Min forskning handlar om en metod som kan hjälpa den gravida kvinnan att lättare lära känna barnets rörelsemönster i magen. Målet med forskningen är att ge verktyg till kvinnorna så att de söker vård i rätt tid och på så sätt minska andelen barn som dör i magen. På Sophiahemmet undervisar jag även på barnmorskeprogrammet och har ett intresse för att handleda studenter som gör sin kliniska praktik.

Pågående projekt

På barnmorskemottagningarna i Stockholm leder jag ett stort projekt som handlar om metoden Mindfetalness. Studien går ut på att ge gravida kvinnor information om Mindfetalness som innebär att uppmärksamma fosterrörelser lättare. Under 15 minuter varje dag fokuserar den gravida kvinnan på rörelsernas styrka, karaktär och frekvens. Tanken är att de blivande mammorna ska lära känna fostrets rörelsemönster bättre och söka vård i tid, vilket kan leda till att färre barn dör i magen.

Anna Akselsson

Titel
Anknuten forskare, Med. dr, Leg. barnmorska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 20 79

E-post
anna.akselsson@shh.se

ORCID
0000-0003-0830-217X

Planerad disputation
2019/2020