English
Meny

Sophiahemmet Högskola får magisterexamensrätt i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Regeringen har nu fattat beslutet om att Sophiahemmet Högskola får tillstånd att utfärda magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. 
– Detta betyder enormt mycket för oss som lärosäte och inte minst för Barnmorskeprogrammet, säger högskolans rektor Johanna Adami.

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är en av Sophiahemmet Högskolas prioriterade forskningsinriktningar och huvudområde i Barnmorskeprogrammet. När högskolan nu får utfärda magisterexamen i detta område ges ökade möjligheter att bedriva förbättringsarbete- och forskning. Något som högskolan värnar om är att studenterna ska involveras i de forskningsprojekt som bedrivs här.

– Studenterna har i flera fall gjort sina självständiga examensarbeten på magisternivå inom pågående forskningsprojekt som leds av disputerade lärare vid högskolan, säger Ingela Rådestad, barnmorska, professor och dekan för forskning.

Att barnmorskeprofessionen står inför stora utmaningar med en alltmer högspecialiserad vård och kortare vårdtider är allmänt känt. Detta påverkar barnmorskans arbetsförhållanden och möjligheten att möta kvinnors behov i samband med graviditet och förlossning.

Kraven på kompetens, både klinisk skicklighet men också vetenskaplig kompetens, ökar. Sophiahemmet Högskola har därför valt att inkludera ett självständigt arbete på magisternivå i Barnmorskeprogrammet. Nu kan detta arbete göras inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

– För studenter vid barnmorskeprogrammet betyder regeringens beslut att de får magisterexamen inom det som är barnmorskornas huvudområde. Det är rätt riktning för ämnesutvecklingen inom barnmorskeprofessionen och för högskolan, menar Ingela Rådestad.

För mer information kontakta:
Professor Ingela Rådestad:
Tel: 08-406 27 43
Mail: ingela.radestad@shh.se