English
Meny

Sophiahemmet Högskola startar nytt barnmorskeprogram hösten 2014!

Sophiahemmet
Högskola fick i augusti 2013 rätt att utfärda Barnmorskeexamen efter beslut av
regeringen sedan Universitetskanslerämbetet tillstyrkt högskolans ansökan. Nu
är starten av barnmorskeprogrammet bestämd!

-Jag
är oerhört glad över att kunna meddela att vi startar barnmorskeprogrammet
hösten 2014. Vi har mycket god kompetens inom området och närheten till BB
Sophia, som i princip ligger ”vägg i vägg” med högskolan, skapar unika möjligheter
för samverkan, inte minst när det gäller den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen.  Så vi har de allra bästa
förutsättningarna för att kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning för
blivande barnmorskor, säger högskolans rektor, Jan Åke Lindgren.

Barnmorskeprogrammet
leder till Barnmorskeexamen efter tre terminers heltidsstudier. Cirka hälften
av tiden består av verksamhetsförlagd utbildning. När utbildningen är klar, kan
den nyblivna barnmorskan ansöka om Barnmorskelegitimation hos Socialstyrelsen.


Studenter som är intresserade av att söka vår utbildning har redan hört av sig vilket
är väldigt roligt. Högskolans forskningsområde kvinnors och barns hälsa har en
unik profil, den liksom närheten till BB Sophia gör vår utbildning mycket
attraktiv. Studenterna ska efter genomgången utbildning vara optimalt
förberedda för framtida yrkesrollen som barnmorska. Därför satsar vi extra hårt
på träning av situationer som kräver akut ingripande vid medicinska
komplikationer. Och fler barnmorskor behövs, det visar inte minst det pågående
”Barnmorskeupproret” för en trygg och säker vård, säger Ingela
Rådestad, barnmorska och professor vid Sophiahemmet Högskola.

För
att kunna söka till programmet krävs att man är legitimerad sjuksköterska och
har en sjuksköterskeexamen, 180 hp eller äldre sjuksköterskeexamen och
kandidatexamen, 180 hp, alternativt motsvarande utländsk examen, samt minst
ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Läs
mer om barnmorskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola här…