English
Meny

18 miljoner till Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola får årligen 18 miljoner kronor i utökat anslag för att stärka utbildningsinsatserna för framtidens hälsa, vård och omsorg. Det meddelades idag när Regeringen presenterade budgetpropositionen för 2024.

– Det här är naturligtvis oerhört glädjande nyheter. Regeringens besked är ett kvitto på att Sophiahemmet Högskolas utbildningar håller hög kvalitet och bidrar både till vården och samhällsutvecklingen, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami.

Sophiahemmet Högskolas reguljära utbildningsutbud omfattar sjuksköterskeprogram, barnmorskeprogram, fem specialistsjuksköterskeprogram samt forskarutbildning. Det är en attraktiv högskola med ett högt antal sökande per utbildningsplats och hög andel examinerade studenter.

– Nu kommer vi kunna anta fler studenter som vi tidigare behövt säga nej till. Dessutom får vi ännu större möjligheter att möta oförutsedda samhällsbehov såsom våra utbildningsinsatser under pandemin och pågående utbildningsinsatser för ukrainsk vårdpersonal som flytt kriget.

I Regeringens budget avsätts även 3 miljoner till studiemedel.

Läs mer om Sophiahemmet Högskola 

För mer information kontakta:
Pia Hultkrantz, kommunikationsansvarig Sophiahemmet: 08 – 406 20 16
Johanna Adami, rektor Sophiahemmet Högskola: 070 – 569 72 87