English
Meny

Ukrainska läkare utbildas för svensk sjukvård

Nu ska ytterligare ett 40-tal ukrainska läkare utbildas på Sophiahemmet Högskola för att komma närmare en svensk läkarlegitimation. Detta tack vare ett välkommet bidrag från Europeiska Socialfonden, ESF.

– Det fortsatta stödet från ESF var fantastiskt angeläget och välkommet. Nu kan vi även fortsättningsvis hjälpa till att ta tillvara den kompetens som personer med legitimationsyrken från Ukraina besitter, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami som är initiativtagare till utbildningen.

Syftet med den nya kursomgången är att förbereda deltagarna för den teoretiska delen i det nationella kunskapsprovet. Målet är att de, efter kursen, ska kunna genomföra kunskapsprovet med godkänt resultat som ett viktigt steg på vägen för att kunna ansöka om svensk läkarlegitimation.

– På detta sätt vill vi göra kursdeltagarnas väg in i svensk hälso- och sjukvård så smidig som möjligt och hjälpa dem till en meningsfull sysselsättning i Sverige, säger Johanna Adami.

Sophiahemmet Högskola har tidigare erhållit stöd från ESF och har under det gångna året utbildat 150 läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal från Ukraina som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Denna nya satsning är en förlängning av detta arbete.

För mer information om utbildningen och anmälan:
https://www.shh.se/sv/utbildningar/avancerad-niva/forberedande-kurs-for-ukrainska-lakare/
Alternativt mejla: introkurs@shh.se

För mer information:
Johanna Adami, rektor Sophiahemmet Högskola: 070 – 569 72 87
Pia Hultkrantz, kommunikationsansvarig: pia.hultkrantz@sophiahemmet.se