English
Meny

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför vårterminen 2021

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt under höstterminen 2020. Det har grundat sig på regeringens beslut och rekommendationer som utfärdades av Folkhälsomyndigheten den 29 maj 2020. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och vårt ansvar att begränsa smittspridningen kommer högskolan fortsätta med blandad undervisning på distans och på campus under vårterminen 2021.

Rektor har med hänsyn till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten beslutat att Sophiahemmet Högskola under vårterminen 2021 ska:

  • bedriva digital undervisning när det går
  • bedriva campusundervisning för undervisningsmoment som inte kan genomföras med motsvarande kvalitet digitalt, och som heller inte kan ersättas med annat moment (exempelvis praktiska moment och introduktion av nya studenter)

Detta innebär att undervisningen till våren kommer att ske både på campus och i vår digitala lärmiljö. Av utbildningskvalitets- och studiesociala skäl ser Sophiahemmet Högskola det som viktigt och nödvändigt att genomföra utbildningsmoment på campus som kräver det, med hänsyn taget till gällande rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Den traditionsenliga examenshögtiden i Stockholms stadshus kommer ställas in i februari och juni då den inte går att genomföra på ett säkert och ansvarsfullt sätt mot bakgrund av det osäkra läge som råder. Vi får återkomma med framtida planering när vi vet mer hur pandemin utvecklas och hur myndigheternas rekommendationer ser ut.

– Vi har bedrivit utbildning i kombinationsformat mellan campus och vår digitala lärmiljö sedan i mars och ser att det fungerat över förväntan. Detta tack vare att alla medarbetare och studenter tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen och varit uthålliga. Det är samtidigt mycket viktigt för oss att både våra nuvarande och nya studenter får en fin start på vårterminen!

Sophiahemmet Högskola fortsätter under våren med blandad distans- och campusutbildning.

– Den snabba omställningen under året har genererat många lärdomar och har väsentligt ökat högskolans kapacitet att bedriva undervisning även fortsättningsvis i en modern digital lärmiljö. Vi är förebilder och ska bidra till en god hälsa och ansvarstagande på alla plan där den studiesociala miljön för våra studenter är särskilt viktig att kontinuerligt följa upp, säger Unn-Britt Johansson, dekan för utbildning på högskolan.

Förutsättningar och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt, och då kan högskolan behöva göra nya ställningstaganden och vara flexibla.

Rektorsbeslut gällande utbildningen på Sophiahemmet Högskola vårterminen 2021 med anledning av den pågående covid-19-pandemin