English
Meny

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför höstterminen 2020

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet kan gå tillbaka till campusutbildning från och med höstterminen 2020. Mot bakgrund av den pågående COVID-19-pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen, kräver denna återgång ett fortsatt stort ansvarstagande vid planeringen av höstens undervisning. Det är av högsta prioritet att vi alla bidrar till att minska smittspridningen och har uthållighet.

Sophiahemmet Högskola har därför beslutat att med hänsyn till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:

  • bedriva digital undervisning när det går
  • bedriva campusundervisning för undervisningsmoment som inte kan genomföras med motsvarande kvalitet digitalt, och som heller inte kan ersättas med annat moment (exempelvis praktiska moment och introduktion av nya studenter)

Detta innebär att undervisningen till hösten kommer att ske både på campus och i vår digitala lärmiljö. Av utbildningskvalitets- och studiesociala skäl ser Sophiahemmet Högskola det som viktigt och nödvändigt att genomföra utbildningsmoment på campus som kräver det, med hänsyn taget till gällande rekommendationer från ansvariga myndigheter.

– Vi har ett rekordhögt ansökningstryck till högskolans utbildningar och det är mycket viktigt för oss att både våra nuvarande och nya studenter får en fin start på höstterminen! Våra lärare arbetar hårt just nu med att designa kurser och moment så att de fungerar i ett kombinationsformat mellan campus och vår digitala lärmiljö, och att de som är på campus kan genomföras med hänsyn taget till myndigheternas rekommendationer, säger högskolans rektor Johanna Adami.

Sophiahemmet Högskola ställde om till distansundervisning för alla kurser under våren 2020. Denna snabba omställning har genererat många lärdomar och har väsentligt ökat högskolans kapacitet att bedriva undervisning även fortsättningsvis i en modern digital lärmiljö.

– Vi som alla verkar i hälso- och sjukvården, och dessutom sitter ihop med ett sjukhus både organisatoriskt och fysiskt, måste ta extra stort ansvar utifrån att vi har patienter och sjukvårdpersonal i våra fysiska lokaler. Vi är förebilder och ska bidra till en god hälsa och ansvarstagande på alla plan och det är också vad våra studenter utbildas till att verka för, säger Unn-Britt Johansson, dekan för utbildning på högskolan.

Förutsättningar och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt, och då kan högskolan behöva göra nya ställningstaganden och vara flexibla.

Rektorsbeslut gällande utbildningen på Sophiahemmet Högskola höstterminen 2020 med anledning av den pågående COVID-19-pandemin