English
Meny

Sophiahemmet Högskola återgår till campusundervisning HT 2021

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt sedan augusti 2020, grundat på regeringens beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Smittskydd Stockholm.

Folkhälsomyndigheten bedömde den 12 maj att samhället i stort kan återgå till ett läge med lättade restriktioner i september 2021 om vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och om följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög i samhället. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni 2021.

Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas fortsatt minska samt nationella vaccinationsplanen genomförs planerar Sophiahemmet Högskola för en återgång till utbildning på campus höstterminen 2021. Sophiahemmet Högskola fortsätter följa myndigheternas föreskrifter och rekommendationer löpande och beslutet kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget.

– Vi har bedrivit utbildning på distans och i kombinationsformat mellan campus och vår digitala lärmiljö i 14 månader vilket varit nödvändigt för att minska smittspridningen: Detta har fungerat oerhört väl med tanke på förutsättningarna, men också varit påfrestande för många studenter. Vi ser därför fram emot att kunna återgå till campusundervisning under förutsättning att smittspridningsläget tillåter och nationella vaccinationsplanen genomförs, säger rektor Johanna Adami.

Förutsättningar och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt, och då kan högskolan behöva göra nya ställningstaganden och vara flexibla.

Rektorsbeslut gällande utbildningen på Sophiahemmet Högskola HT 2021