English
Meny

MediYoga förbättrar hälsan för patienter med hjärtflimmer

Patienter med förmaksflimmer som utövar yoga får bättre livskvalitet, sänkt hjärtfrekvens och blodtryck. Den är ett effektivt verktyg att hantera perioder av flimmer, bland annat med hjälp av andningen. Det visar det hittills största studien i Sverige om MediYoga och redovisas av forskare vid Sophiahemmet Högskola.

– Min forskning visar att patienter med förmaksflimmer mår väsentligt mycket bättre än andra grupper som inte utövar yoga. Framför allt handlar det om att livskvaliteten ökar eftersom den medför positiva effekter både fysiologiskt och mentalt, säger Maria Wahlström som disputerar i ämnet MediYoga i morgon, fredag.

MediYoga består av speciellt framtagna andningsövningar, meditation och stretchning av bröstmuskulaturen. Den är inte fysiskt krävande som andra former av yoga kan vara, utan passar alla oavsett ålder och kondition.

Forskning om förmaksflimmer
Maria Wahlströms avhandling består av fyra delar som huvudsakligen riktar in sig på patienter med paroxysmalt förmaksflimmer, det vill säga att hjärtat plötsligt börjar slå oregelbundet och snabbt i korta attacker. Något som i sig inte är farligt men som kan vara ångestskapande för patienterna som ofta känner ett tryck över bröstet och får svårt att andas. På sikt kan detta leda till hjärtsvikt och stroke.

– Med hjälp av MediYoga får patienterna ett verktyg att ta till vid perioder av flimmerattacker. De blir inte lika rädda utan kan med hjälp av den hantera symptomen, förklarar Maria Wahlström.

I studierna jämfördes grupper som fick utöva MediYoga och avslappning mot kontrollgrupper som inte fick något av detta. Dessutom gjordes jämförelser mellan män och kvinnor som fick MediYoga samt djupintervjuer. Samtliga resultat visar att patienterna som fick utöva yoga upplevde att de lärde känna sig själva och sin kropp. Deras mentala hälsa förbättrades samtidigt som blodtrycket sjönk. 

– Alla deltagare upplevde positiva förändringar, men männen mådde genomgående bättre än kvinnorna, något som vi inte kunnat förklara varför, säger Maria Wahlström. 

MediYoga är i dag en använd metod för att delvis komma till rätta med bland annat hjärtflimmer, men används även för patienter med hjärtsvikt, Parkinsons Sjukdom eller vid stressrelaterade sjukdomar. Hela 240 vårdinrättningar i Sverige erbjuder denna behandling till sina patienter.

För mer information:
Maria Wahlström, forskare Sophiahemmet Högskola: 08-406 29 66, 070-856 69 71
maria.wahlstrom@shh.se