English
Meny

Minskad risk för kejsarsnitt med ”Mindfetalness”

Mindfetalness – att lära känna fostrets rörelsemönster under graviditeten – gör att barnet mår bättre och att risken för kejsarsnitt minskar. Det visar nya forskningsresultat som engagerat många barnmorskor som nu ger gravida kvinnor ett nytt sätt att uppmärksamma fostrets rörelser.

Fostrets rörelser är ett viktigt tecken på hur det ofödda barnet mår i livmodern. Vid en forskningsstudie, nyligen publicerad i den ansedda tidskriften BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, testades en ny metod för gravida att lära känna sitt ofödda barns rörelsemönster. Metoden innebär att kvinnan dagligen, när fostret har en vakenhetsperiod, under 15 minuter fokuserar rörelsernas styrka, karaktär och frekvens, men utan att räkna varje enskild rörelse.

– Bland de kvinnor som fick information om Mindfetalness var det färre kejsarsnitt och igångsättningar av förlossningen och fler som startade spontant, jämfört med de kvinnor som inte fick information om metoden, säger Anna Akselsson barnmorska och doktorand vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet.

Studien visar också att det var mindre vanligt att barn till kvinnor som fått information om Mindfetalness blev överförda till neonatalavdelning efter förlossningen och att färre föddes små för tiden. Bland kvinnorna som fått informationen var det också färre som gick över tiden jämfört med de gravida som fick rutinvård.

De kvinnor som använt metoden beskriver en känsla av lugn och trygghet och en fin stund tillsammans med sitt ofödda barn.

– Minskad stress hos den blivande mamman kan vara en förklaring till det positiva resultatet och att kvinnan litar på sin intuition och söker vård om hon känner oro för sitt ofödda barn, förklarar Anna Akselson som disputerar i slutet av mars.

Resultatet är nyligen publicerat i British Journal of Obstetrics and Gynaecology: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1471-0528.16104
Om Mindfetalness : www.mindfetalness.com

För mer information:
Anna Akselsson, doktorand vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet
Tel: 0704-795591
E-post: anna.akselsson@shh.se