English
Meny

14 miljoner till utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Nu har den första utbildningsomgången för läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina genomförts på Sophiahemmet Högskola. En utbildning som startades för att de snabbt ska komma i arbete och bidra till den svenska hälso- och sjukvården. Under 2023 kommer den fortsätta med 14 miljoner i stöd från Europiska Socialfonden (ESF).

– Med den här insatsen har vi tagit tillvara den kompetens som personer med legitimationsyrken från Ukraina besitter. Vi vill göra deras väg in i svensk hälso- och sjukvård så smidig som möjligt och hjälpa dem till en meningsfull sysselsättning i Sverige, säger Johanna Adami, rektor på Sophiahemmet Högskola och en av initiativtagarna till utbildningen.

Vårens utbildning vänder sig till vårdpersonal från Ukraina som vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Den innehåller både praktisk och teoretisk utbildning på engelska, parallellt med undervisning i svenska språket. Den genomförs delvis på distans och kompletteras med språkträning och praktisk träning vid olika vårdverksamheter i olika delar av landet beroende på var deltagarna vistas.

– Processen att etablera sig i svensk hälso- och sjukvård är för många både lång och mödosam och den vill vi underlätta genom att redan på ett tidigt stadium ge kunskap, sammanhang och en förståelse för svensk hälso- och sjukvård, säger Johanna Adami.

Till genomförandet av den nya utbildningen har Sophiahemmet involverat läkare och sjuksköterskor från Ukraina. Den genomförs inom ramen för Europeiska Socialfondens satsning Care (Care- Cohesion Action for Refugees in Europe) där målet är arbete alternativt stegförflyttning mot ett arbete eller utbildning.

– På detta sätt sker en naturlig kontakt med arbetsmarknaden eftersom deltagarna tidigt får kontakt med olika vårdverksamheter som är samarbetspartners i insatsen, säger Johanna Adami.

Samarbetspartners:
Utbildningen genomförs i samarbete med Familjeläkarna (bidrar med auskultationsplatser) och ABF Stockholm (bidrar med språkstöd) samt Sophiahemmet Sjukhus (bidrar med auskultationsplatser).

Läs om utbildningen
Se film