English
Meny

Ny utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Nu startar Sophiahemmet Högskola en utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget. Allt för att de snabbt ska komma i arbete och kunna bidra till den svenska hälso- och sjukvården.

– Med den här insatsen hoppas vi kunna ta tillvara den kompetens som personer med legitimationsyrken från Ukraina besitter. Vi vill göra deras väg in i svensk hälso- och sjukvård så smidig som möjligt och hjälpa dem till en meningsfull sysselsättning i Sverige, säger Johanna Adami, rektor på Sophiahemmet Högskola och en av initiativtagarna till utbildningen.

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal från Ukraina som vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet. För att de ska få en svensk legitimation måste de kunna svenska, genomföra ett kunskapsprov samt komplettera med praktisk tjänstgöring.

– Denna process är för många både lång och mödosam och den vill vi underlätta genom att redan på ett tidigt stadium ge ett sammanhang och en förståelse för svensk hälso- och sjukvård, säger Johanna Adami.

Introduktionskursen innehåller både praktisk och teoretisk utbildning på engelska, parallellt med undervisning i svenska språket. Den genomförs delvis på distans och kompletteras med språkträning och praktisk träning vid olika vårdverksamheter i olika delar av landet beroende på var deltagarna vistas.

– På detta sätt sker en naturlig kontakt med arbetsmarknaden eftersom deltagarna tidigt får kontakt med olika vårdverksamheter som är samarbetspartners i insatsen, säger Johanna Adami.

Sophiahemmet har sedan tidigare lång erfarenhet av att ta tillvara utländsk sjukvårdskompetens. Under perioden 2016 – 2020 genomförde cirka 150 läkare och sjuksköterskor från ett 45-tal länder en skräddarsydd utbildning som kortade vägen till svensk legitimation betydligt och ledde till att vårdkompetens snabbt kom till nytta i svensk hälso- och sjukvård.

Till planeringen och genomförandet av den nya utbildningen har Sophiahemmet involverat läkare och sjuksköterskor från Ukraina. Den genomförs inom ramen för Länsstyrelsens regeringsuppdrag att ge fler nyanlända jobb inom hälso- och sjukvården.

Samarbetspartners:
Utbildningen genomförs i samarbete med Familjeläkarna (bidrar med auskultationsplatser), Röda Korsets Högskola (bidrar med expertkompetens och externa föreläsare), ABF Stockholm (bidrar med språkstöd) samt Sophiahemmet Sjukhus (bidrar med auskultationsplatser).

Mer om utbildningen och för anmälan, läs här
Alternativt skicka mail till:
 introkurs@shh.se

För mer information:
Johanna Adami, rektor Sophiahemmet Högskola: 070 – 569 72 87
Pia Hultkrantz, kommunikationsansvarig Sophiahemmet: pia.hultkrantz@sophiahemmet.se