English
Meny

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sker i regi av och i samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.

– Det är viktigt att resenärer som åker taxi oavsett var i landet det sker ska känna sig trygga och säkra. Utbildningen ger oss både de teoretiska kunskaperna och de praktiska verktyg vi behöver för att göra resan tryggare för såväl oss chaufförer men framförallt våra resenärer, säger Jan Lindroth, åkare vid Taxi Stockholm.

– Att med ökad kunskap kunna begränsa smittspridningen har varit vårt absoluta fokus sedan pandemin drabbade oss alla i mars, säger Carola Hellman, specialistsjuksköterska och lärare vid Sophiahemmet Högskola.

Värdefulla kunskaper som räddar liv
Utbildningen syftar till att ge medarbetarna inom taxibranschen både teoretiska och praktiska baskunskaper om smittvägar och smittspridning. En av deltagarna som fått ta del av de konkreta och handfasta tipsen i utbildningen är taxichauffören Jan Lindroth från Taxi Stockholm.

– Jag hoppas att vi åkare med denna utbildning som bygger på fakta och beprövade metoder, kan känna ett lugn inför stundande semestrar. Vi har t ex lärt oss att bara av att tvätta eller sprita händerna och städa bilen mellan varje kund skapar vi en bättre och tryggare miljö, säger Jan Lindroth.

Experter från Sophiahemmet Högskola
Sophiahemmet Högskola har en lång erfarenhet och tradition av att utbilda och stötta samhället inom hälso- och sjukvård. Utbildningen för taxibranschen är ett av flera initiativ som genomförts vid sidan av de sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningar som bedrivs vid Sophiahemmet Högskola.

Läraren och sjuksköterskan Carola Hellman som höll i webbutbildningen för personer inom taxibranschen:

– Det känns väldigt roligt att få möjlighet att bredda vårt uppdrag och se till att ännu fler yrkesgrupper får denna viktiga kunskap.

FAKTA
Utbildningen sker digitalt där teoretisk undervisning om virus, bakterier, smittspridning och smittvägar varvas med undervisning om bemötande och kommunikation, hygienrutiner samt rengöringsrutiner och hur detta praktiskt kan tillämpas i det dagliga arbetet inom taxibranschen. Kunskaper som dessa kommer väl till pass inte minst för de taxiföretag som kör färdtjänst, sjuktransport och skolskjuts men även viktigt inför den stundande turistsäsongen.
Webbinariet riktar sig till medarbetare i taxibranschen och sker i regi av och i samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.

För mer information, kontakta:
Svenska Taxiförbundet:
Kenan Harbas, PR- och kommunikationsansvarig, tel 072 402 69 55

Sophiahemmet Högskola:
Johanna Adami, rektor, tel 070 569 72 87
Carola Hellman, lärare, tel 08 406 22 47
Marina Dyfverman, kommunikationschef, tel 070 681 20 17

Om Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder över 4 000 anslutna taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.

Om Sophiahemmet Högskola
Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med Sophiahemmet sjukhus sedan 1884 med ett sjuksköterskeprogram på grundnivå samt utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom vård vid kognitiv sjukdom-, akut, ambulans-, hjärt- och palliativ vård liksom ett barnmorskeprogram. Sophiahemmet Högskola bedriver också sedan hösten 2019 forskarutbildning med möjlighet att examinera på forskarnivå.

Bild