English
Meny

Unik studie om studenters psykiska ohälsa

Nu startar en stor studie om orsakerna till ungas psykiska ohälsa. Tanken är att de nya kunskaperna ska leda till effektiva förebyggande insatser så att färre ungdomar drabbas.

– Syftet är att identifiera vilka faktorer som kan leda till att högskole- och universitetsstudenter utvecklar psykisk ohälsa och smärta. Vi hoppas kunna fylla viktiga kunskapsluckor så att effektiva preventiva insatser kan tas fram och utvecklingen av dessa sjukdomstillstånd bromsas, säger professor Eva Skillgate vid Sophiahemmet Högskola, vetenskapligt ansvarig för studien.

Bakgrunden till studien Sustainable University Life, SUN-studien, är just de bristande kunskaperna om varför så många ungdomar och unga vuxna lider av psykisk ohälsa. Det handlar om en ökning med 70 procent de senaste åren. De vanligaste tillstånden är depression och ångest som ofta är kombinerat med långvarig smärta.

– Psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet bland unga. Många går utan stöd och behandling vilket ökar risken för avbrutna studier, arbetslöshet, förtidspension och i värsta fall en för tidig död – ofta i självmord, säger Klara Edlund som är legitimerad psykolog, forskare och projektsamordnare.

Världens största studie
SUN-studien, som blir världens största i sitt slag, genomförs nu med hjälp av 5000 studenter från bland andra Sophiahemmet Högskola, Naprapathögskolan samt Karolinska Institutet. Med hjälp av enkäter ska studenterna det närmaste året vid fem tillfällen besvara frågor om attityder, beteenden, livsstilsfaktorer och symtom som kan vara kopplade till psykisk ohälsa och smärta.

– Det är viktigt att vi i projektet får enkätsvar från både välmående studenter och de som lider av psykisk ohälsa och smärta. Först då kan vi få svar på vad som gör att vissa drabbas och andra inte, säger Eva Skillgate.

SUN-studien finansieras av det statliga forskningsrådet FORTE och genomförs av Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet i samarbete med Oslo Met i Norge samt University of Ontario Institute of Technology i Kanada.

 

För mer information:
Om SUN-studien: https://www.shh.se/sv/sun/
Eva Skillgate, professor, Sophiahemmet Högskola:
Telefon: 0709-20 99 30
Mail: eva.skillgate@shh.se