English
Meny

Delrapport kring utredning av ambulansprogrammet vid Sophiahemmet Högskola

Rektor för Sophiahemmet Högskola tog i maj initiativet till en extern oberoende utredning i syfte att genomlysa hur utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård planerats, genomförts och administrerats under senare år. Detta för att få klarhet i om åtgärdsplanen som högskolan skickade till universitetskanslersämbetet (UKÄ) år 2015 blivit åtgärdade. Utredningen har i dagarna delrapporterats till ledning, personal och studenter. Den externa utredaren Bengt Norrving, kommer nu att sammanställa den skriftliga utredningen som tillsammans med ledningens handlingsplan kommer att tillsändas UKÄ i slutet av september.

– Jag kan konstatera att den omorganisation av Sophiahemmet Högskola som genomfördes i januari 2017 var nödvändig. Däremot så kostar alltid ett förändringsarbete i tid och kraft. En grupp som under en period i våras blev drabbad av en snabb förändringsprocess var studenterna vid ambulansprogrammet. Orsakerna till situationen har jag genomlyst och ser stabila lösningar, säger den externe utredaren Bengt Norrving.

Under den gångna veckan har den externe utredaren träffat Sophiahemmet Högskolas ledning, personalgrupp samt studenterna vid ambulansprogrammet. Syftet med dessa möten har varit att muntligen redogöra för utredningsarbetet samt konklusionerna. Utredningen i sin helhet kommer nu att slutföras och överlämnas till ledningen i skriftlig form. Ledningen kommer därefter att analysera resultatet och arbeta fram en handlingsplan som ska vara klar i september. Utredningen, tillsammans med handlingsplan, kommer att tillsändas UKÄ i slutet av september.

– Jag har med stort intresse tagit del av utredaren Bengt Norrvings muntliga delrapport. I ledningen kommer vi nu närmare kunna analysera materialet och snabbt arbeta fram en handlingsplan, säger Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet Högskola. Jag vill gärna avvakta att kommentera utredningen närmare till dess att vi fått möjlighet att ta del av hela det gedigna materialet.

För mer information, vänligen kontakta:
Pia Hellsing, kommunikationsansvarig Sophiahemmet 070-830 43 08
E-post: pia.hellsing@sophiahemmet.se

Pressmeddelande