English
Meny

Ny utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Nu startar Sophiahemmet Högskola en utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget. Allt för att de snabbt ska komma i arbete och kunna bidra till den svenska hälso- och sjukvården.

New course for Ukrainian healthcare professionals

Sophiahemmet University is to offer a new course for licenced doctors and nurses who have arrived in Sweden from the war in Ukraine. The aim of the course is to quickly ease the participants into work, where they can make a valuable contribution to Swedish healthcare.

Sophiahemmet Högskola vill massutbilda vaccinationspersonal

Sverige står inför den historiskt sett största vaccinationsinsatsen någonsin vilket kräver särskilda färdigheter hos vårdpersonalen. För att regionerna inte ska stå utan kompetens startar nu Sophiahemmet Högskola en vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med covid-19-vaccinationer.

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför vårterminen 2021

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt under höstterminen 2020. Det har grundat sig på regeringens beslut och rekommendationer som utfärdades av Folkhälsomyndigheten den 29 maj 2020. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och vårt ansvar att begränsa smittspridningen kommer högskolan fortsätta med blandad undervisning på distans och på campus under vårterminen 2021.