English
Meny

18 miljoner till Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola får årligen 18 miljoner kronor i utökat anslag för att stärka utbildningsinsatserna för framtidens hälsa, vård och omsorg. Det meddelades idag när Regeringen presenterade budgetpropositionen för 2024.

14 miljoner till utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Nu har den första utbildningsomgången för läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina genomförts på Sophiahemmet Högskola. En utbildning som startades för att de snabbt ska komma i arbete och bidra till den svenska hälso- och sjukvården. Under 2023 kommer den fortsätta med 14 miljoner i stöd från Europiska Socialfonden (ESF).

Ny utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Nu startar Sophiahemmet Högskola en utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget. Allt för att de snabbt ska komma i arbete och kunna bidra till den svenska hälso- och sjukvården.

New course for Ukrainian healthcare professionals

Sophiahemmet University is to offer a new course for licenced doctors and nurses who have arrived in Sweden from the war in Ukraine. The aim of the course is to quickly ease the participants into work, where they can make a valuable contribution to Swedish healthcare.