Meny

Viktig utbildning för bättre cancervård

Sophiahemmet Högskola har skapat en utbildning för att möta det stora behovet av kunniga kontaktsjuksköterskor inom cancervården. I dag avslutas den andra kursomgången av ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården” och 18 sjuksköterskor möter nu sina patienter med ny kunskap.

”Barnmorskeutbildningen ska bli ännu bättre”

Hur kommunikationen mellan personal och patient kan förbättras går som en röd tråd genom barnmorskan Sofia Zwedbergs arbete. Hon är forskare och lektor vid Institutionen för hälsofrämjande vetenskap vid Sophiahemmet Högskola.

Berikar både patienter och studenter

Ökad patientsäkerhet och snabbare implementering av nya forskningsrön i vården är målet med en kombinationstjänst som inrättats vid Sophiahemmet Sjukhus och Högskola. Tanken är att den ska berika både patienter och studenter.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen