English
Meny

Reproduktiv hälsa

Forskningen inriktas mot att ta fram kunskap för att främja sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

De olika delprojekten inom inriktningen fokuserar: Reproduktiv livsplan, Svårigheter att bli gravid, Stöd och kontinuitet under graviditet, förlossning och eftervård, Fosterrörelser, Amning, Omhändertagande av det nyfödda barnet och Komplikationer efter barnafödande. Inom inriktningen beforskars också pedagogiska metoder inom området.

Flera studier inom inriktningen Reproduktiv hälsa, pågår vid högskolan.

Projekt

Aldrig för tidigt: sexuell, prekonceptionell och reproduktiv hälsopromotion bland ungdomar
It’s never too early – sexual, preconceptional and reproductive health promotion among youths

Barnmorska hela vägen
Midwife all the way

BVC-sjuksköterskans roll som stöd och rådgivare i uppfödningsfrågor och stärkande av föräldraskapet
The role of the BVC nurse as support and counsellor in baby feeding and strengthening the parenting

Kommunikation, coping och socialt nätverkande bland kvinnor och män med ofrivillig barnlöshet
Communication, coping and social networking in women and men with from a lifeworld perspective 

Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning
Chronic pain related to childbirth

Mindfetalness – En metod för gravida att observera fostrets rörelser
Mindfetalness – A method for pregnant for observation of fetal movements

Nyckeln till framgång – En kvalitativ studie om kvinnans och vårdpersonalens perspektiv på god preventivmedelsrådgivning
The key to success – a qualitative study on the woman’s and health care providers’ perspective on good contraceptive counselling

Omedelbar hud mot hudkontakt mellan förälder och ett mycket för tidigt fött barn; effekter på föräldrars upplevelser, amning, fysiologisk samklang och interaktion mellan mor och barn
Immediate skin-to-skin contact between parent and very preterm infants after birth: Effects on parents’ experiences, breastfeeding, mother-infant physiological attunement and interaction

Peer-learning på förlossningsenhet
Peer-learning at a birthing unit

Anknutna till Sophiahemmet Högskola