English
Meny

Mindfetalness – En metod för gravida att observera fostrets rörelser

Titel

Mindfetalness – En metod för gravida att observera fostrets rörelser

Bakgrund

Hur det ofödda barnet rör sig och hur rörelserna uppfattas är unikt för varje foster och kvinna. I slutet av graviditeten kan olika typer av fosterrörelser uppfattas och de flesta kvinnor upplever rörelserna som kraftfulla. Det finns ett samband mellan minskade fosterrörelser, tillväxthämning och fosterdöd. När moderkakan inte fungerar som den ska får fostret inte tillräckligt med näring och syre. Fostret spar på energi genom att vara stilla. De flesta som söker vård för minskade fosterrörelser föder ett friskt barn vid senare tillfälle. Men forskning visar att kvinnor vars barn dött i livmodern har upplevt minskade och svagare rörelser. Vi har utvecklat Mindfetalness, en metod som praktiseras dagligen från graviditetsvecka 28 fram till förlossningen. I cirka 15 minuter när fostret är vaket observerar kvinnan rörelsernas styrka, karaktär och frekvens (utan att räkna enskilda rörelser), målet är att lära känna fostrets rörelsemönster.

Syfte

Att utvärdera effekten av Mindfetalness på graviditetsutfall.

Metod

I en randomiserad kontrollerad studie lottades samtliga barnmorskemottagningar i Stockholm till att dela ut information om Mindfetalness till gravida kvinnor eller till rutinvård. Informationen gavs på nio olika språk och det var frivilligt att praktisera metoden. Kvinnor inskrivna på respektive mottagningar har följts upp via register.

Betydelse

En metod för att lära känna rörelsemönstret kan vara fördelaktigt för kvinnan och barnet. Om kvinnor dagligen, i slutet av graviditeten observerar fostrets rörelser, ökar förutsättningarna att identifiera ett avvikande rörelsemönster. När kvinnan söker vård för minskade fosterrörelser kan rörelseanamnesen bli mer innehållsrik och chansen att identifiera ett barn under risk ökar. Resultat från den första delen av projektet är presenterat i avhandlingen: ”Awareness of fetal movements and pregnancy outcomes”. Nu går vi vidare med studier där en modifierad versioner av Mindfetalness undersöks i relation till förlossningsutfall för kvinnor födda i Somalia. Genom fokusgrupper- och djupintervjuer med gravida födda i Somalia kommer vi utveckla Mindfetaness och implementera metoden på mottagningar med fler än tio kvinnor födda i Somalia registrerade per år. Vi går också vidare med studier om de som söker vård för minskade fosterrörelser, barnmorskornas perspektiv på att informera om fosterrörelser och anknytning till det ofödda barnet i relation till Mindfetalness.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Vetenskapsrådet, Spädbarnsfonden, Sophiahemmet Ideella Förening

Kontakt

Projektansvarig: Ingela Rådestad, professor, Sophiahemmet Högskola.
Forskargrupp: doktor i medicinsk vetenskap Anna Akselsson, Sophiahemmet Högskola, docent Kerstin Erlandsson Högskolan Dalarna och docent Helena Lindgren Karolinska Institutet.