English
Meny

Leva med komplexa livsbegränsande hälsotillstånd

Gruppen bedriver forskning om förutsättningar för och konsekvenser av att leva med komplexa livsbegränsande hälsotillstånd både ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Forskningen spänner över ett stort antal hälsotillstånd som både kan begränsa livslängden och förutsättningarna för välbefinnande och livskvalitet så länge livet pågår.

Vi studerar faktorer som har betydelse för patienter och närståendes upplevelse och delaktighet i en förändrad livssituation, vårdorganisationens och vårdplatsens betydelse i olika faser av sjukdom och behandling, samt utveckling och utvärdering av metoder och teorier för att stödja en personcentrerad vård.

Anställda vid Sophiahemmet Högskola

Anknutna till Sophiahemmet Högskola

Ulrika Rönningås​, leg. sjuksköterska, doktorand