English
Meny

HiT-IT

Titel

HiT-IT – Sjuksköterskeledd Internet-baserad kognitiv beteendeterapi (I-KBT) mot insomni hos patienter med hjärt-kärlsjukdom

Bakgrund

Under senare tid har betydelsen av sömnproblem lyfts fram som en faktor för ökad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom. Sömnproblem kan ses som en stressfaktor, vilket kan leda till försämring av befintlig hjärt-kärlsjukdom. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi bygger på att förbättra sömnen genom att förändra dåliga sömnvanor och förändra negativa förväntningar, tankar och attityder rörande sömnen.

Övergripande syfte

Syftet är att utforska internetbaserad KBT-behandling för personer med sömnproblem relaterade till hjärtsjukdom.

Metod

Projektet är ett doktorandprojekt och har en longitudinell design för att kunna studera effekter av Internetbaserad kognitiv beteende terapi mot sömnproblem hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Analyser av såväl kvalitativa som kvantitativa data genomförs med bland annat CIT (Critical Incidence Technic), RCT och mixed method. Disputation planeras till hösten 2021.

Betydelse

Patienter med hjärt-kärlsjukdom och sömnlöshet upplever både fysisk påverkan och kognitiv oro på grund av sina tillstånd. Skräddarsydd professionellt stöd behövs för att kunna behandla sömnlöshet, förbättra sömnen, minska symptombördan och förbättra livskvaliteten.

Forskningshuvudman

Jönköping University

Finansiär

VR, FORSS, Jönköping University

Kontaktperson

Jonas Sandberg, Sophiahemmet Högskola

Övriga samarbetspartners

Anders Broström, Jönköping University (projektledare och huvudhandledare)
Sandra Siebmanns, Jönköping University (doktorand)
Linda Johansson, Jönköping University (handledare)
Jonas Sandberg, Sophiahemmet Högskola (handledare)