English
Meny

Hållbar vård och hälsa

Långvariga sjukdomstillstånd är komplexa och vi står inför stora utmaningar inom hälso- och sjukvården. Nya metoder för behandling och hälsofrämjande samt en växande befolkning kräver en ständig kompetensutveckling. Inom forskningsinriktningen studeras patienternas upplevelser av vård, behandlingsmetoder i samband med långvariga sjukdomstillstånd samt prevention och hälsofrämjande insatser. Målet är att förbättra omvårdnaden och utveckla nya metoder för att nå hälsa och livskvalitet och när bot inte är möjlig en värdig död.