English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 6

Omstart för välfärden

I veckan presenterade regeringen budgetpropositionen 2021 och totalt satsar regeringen 105 miljarder på välfärden. Sophiahemmet Högskola har inom ramen för detta en fortsatt viktig roll att säkra framtidens kompetensförsörjning i vården.

Utbildning för integration

I veckan startade den femte omgången av högskolans Introduktionsutbildning i svensk hälso- och sjukvård. Hittills har 127 läkare och sjuksköterskor från 39 länder fått teori och praktik på Sophiahemmet. Något som kortat tiden avsevärt för dem att få svensk legitimation och arbete inom vården.

Sjuksköterska – ett framtidsyrke

Förra veckan rapporterade Universitets- och högskolrådet att antagningen ökat med tio procent till höstens utbildningar jämfört med höstterminen 2019.

Etik och beslutfattande för Sophiahemmet Högskola

Samhällets mål vid en pandemi är att minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen och övriga negativa konsekvenser för individen och samhället. Politiker och ansvariga myndigheter behöver fatta beslut vid olika tidpunkter utifrån hur pandemin utvecklas och dessa beslut måste vi som högskola anpassa oss till för att ta vårt ansvar.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.