English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 6

Vaccinationer räddar liv

Vaccinationer räknas som en av de största hälsoframgångarna i världshistorien och har räddat miljontals liv. Sjuksköterskor är avgörande för ett effektivt och patientsäkert genomförande av den historiskt stora vaccinationsinsats som snart startar.

Etiska överväganden i en svår tid

I måndags den 16 november meddelade regeringen att man planerar att inrätta ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Begränsningen är inte direkt kopplad till högskolesektorn eftersom högskolornas verksamhet inte innefattas i definitionen allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Skärpta riktlinjer och det personliga ansvaret

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta lokala allmänna råd under perioden 29:e oktober till den 19:e november. Dessa kompletterar de föreskrifter och allmänna råd som redan gäller nationellt och riktar sig bland annat till alla invånare i Stockholms län.

Toppnotering för högskolan

Sophiahemmet Högskola har fördubblat antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet de senaste åren och i antagningsomgången till våren ökade förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet med 28 procent jämfört med 2019.

Vårterminen 2021 blir annorlunda

Covid-19-pandemin är långt ifrån över och är ett fortsatt hot mot hälsa, välfärd och samhället i stort. Därför fortsätter högskolan med blandad undervisning på distans och på campus under vårterminen 2021.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.