English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 4

Bokslut och tankar inför höstterminen

Bokslutet för pandemiåret är klart och jag blickar framåt mot hösten och konstaterar att vi aldrig tidigare haft så många studenter som under förra året och att både studenter och medarbetare på olika sätt bidragit i en extremt utmanande tid.

Öppen debatt utan repressalier

Vi är i en tid då det är viktigare än någonsin att förstå våra grundläggande rättigheter och att inte okritiskt acceptera lättköpta lösningar på komplexa problem. Hot är oacceptabelt och riskerar att undergräva vår demokrati.

Fler Sophiasystrar och barnmorskor till vården!

En tid som denna känns det viktigare än någonsin att få hylla alla som utbildat sig till samhällsviktiga legitimationsyrken. Förra veckan var det dags att manifestera att ytterligare hundratals sjuksköterskor och barnmorskor gått i mål med sina studier hos oss på Sophiahemmet Högskola.

Ny termin i annorlunda värld

Varmt välkomna alla studenter och medarbetare till en ny termin på Sophiahemmet Högskola! Året som gått har präglats av covid-19-pandemin och kommande termin kommer fortsatt ställa krav på vår uthållighet och vårt personliga ansvar. Tiden är varken normal eller förutsägbar.

Ett annorlunda år

WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år till minne av Florence Nightingales 200 årsdag. Världens sjuksköterskor står i frontlinjen och möter alla människors behov av hälsa, vård och omsorg – inte minst nu under covid-19-pandemin. Utan dem skulle ingen hälso- och sjukvård fungera.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.