English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 4

Full återgång till campus!

Idag träder regeringens beslut om att avveckla merparten av pandemirestriktionerna i kraft, vilket är glädjande och en lättnad på många plan. I samband med detta kan högskolan äntligen återgå till undervisning på campus.

Alumnsamverkan utvecklar högskolan

Våra studentenkäter och myndigheters granskningsbeslut talar ett och samma språk. Sophiahemmet Högskola levererar utbildning av högsta kvalitet och förbereder studenterna för sina nya yrken.

Studier på lika villkor

Den fjärde pandemivågen är här och smittspridningen av covidvarianten omikron är högst påtaglig i hela samhället. Oavsett ska alla som studerar på Sophiahemmet Högskola få den utbildning de har rätt till och det ska ske på lika och rättssäkra villkor.

Högskolan tar samhällsansvar

Två år har präglats av ett krig mot ett virus som drabbat hela vår jord. Sophiahemmet Högskola har under denna tid gjort allt för att bistå med utbildning av högsta kvalitet till våra studenter oavsett rådande föreskrifter.

Miljonbidrag till distansutbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att tilldela Sophiahemmet Högskola 1,8 miljoner för att vidareutveckla distansutbildningen.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.