English
Meny

Samhället öppnas upp

Regeringens besked om att ta nästa steg i avvecklingen av pandemirestriktioner från den 29 september är efterlängtat av många.

På Sophiahemmet Högskola återgick medarbetarna och studenterna till campusundervisning den 17 augusti och jag kan hittills konstatera att det gått över förväntan, även om det är en stor omställning för alla. Samtidigt förutsätter en stabil återgång till ett mer normalt samhälle att vi fortsätter verka för en hög vaccinationsvilja – det vill säga att alla från 16 år och uppåt verkligen tar sitt ansvar och vaccinerar sig med två doser.

En direkt effekt av regeringens besked är att vi nu kan planera för vår traditionsenliga examenshögtid i Stockholms stadshus för att hylla alla Sophiasystrar, barnmorskor och specialistsjuksköterskor som tar examen.

Vi tar tillfället i akt att utveckla ceremonin ”i takt med tiden” och kommer hädanefter arrangera ett årligt återkommande evenemang och komplettera det med två årliga samlingar för avgångsstudenterna på högskolan i anslutning till terminsslutet. På detta sätt tar vi ansvar och värnar hållbarhet utan att göra avkall på vår viktiga tradition.

Den 25 mars 2022 blir det premiär för denna nya tradition och jag ser fram emot myllret och högtidligheten när vi fyller Blå hallen med alla studenter som tagit examen under pandemin!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.