Meny

Rektorsbloggen

med Johanna Adami

Sida 1

Sjuksköterska – ett framtidsyrke

Förra veckan rapporterade Universitets- och högskolrådet att antagningen ökat med tio procent till höstens utbildningar jämfört med höstterminen 2019.

Etik och beslutfattande för Sophiahemmet Högskola

Samhällets mål vid en pandemi är att minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen och övriga negativa konsekvenser för individen och samhället. Politiker och ansvariga myndigheter behöver fatta beslut vid olika tidpunkter utifrån hur pandemin utvecklas och dessa beslut måste vi som högskola anpassa oss till för att ta vårt ansvar.

Hållbarhet i ljuset av COVID-19

Sommaren är här i en tid som stämmer till eftertanke. COVID-19-pandemin har redan satt djupa spår globalt och lokalt. Vårt ansvar för hållbarhet i alla aspekter har blivit ännu mer påtagligt.

En annorlunda examen

Den 11 juni är en stor och viktig dag på Sophiahemmet Högskola. Denna dag examineras flera hundra sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, Silviasystrar och Silviasjuksköterskor. Vi firar dessa studenter som valt att utbilda sig för att kunna ge en högkvalitativ vård och omsorg till andra. De behövs just nu mer än någonsin.

Digitalt när det går, på plats när det behövs!

Coronapandemin rasar i världen och är ett hot mot hälsa, välfärd och samhället i stort. Den globala kraftsamlingen och det personliga ansvaret är avgörande för att minska smittspridningen och de negativa konsekvenserna så långt det bara går.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen