English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 1

Sophiahemmet Högskola gratulerar

Denna vecka firar vi återigen att flera hundra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor blivit klara med sina studier. De är nu redo att bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg.

Vi kräver jämlik ersättning för våra utbildningar!

Trots strålande resultat är anslagen till Sophiahemmet Högskola betydligt lägre än till liknande statliga utbildningar. För att vi ska kunna fortsätta att bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg bör vi behandlas likvärdigt. Det understryker vi i vårt Budgetunderlag som nu lämnas in till utbildningsdepartementet.

Sprider ljus i mörkret

Vi befinner oss i en svår tid som påverkas av fasansfulla händelser i vår omvärld. Men mitt i allt lidande vill vi på Sophiahemmet Högskola sprida ljus i mörkret och bidra till en bättre framtid.

18 miljoner till Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola får årligen 18 miljoner kronor i permanent utökat anslag för att bibehålla och stärka utbildningsinsatserna för framtidens hälsa, vård och omsorg. Det meddelades idag när Regeringen presenterade budgetpropositionen för 2024.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.