Meny

Rektorsbloggen

med Johanna Adami

Sida 1

Vi står starka tillsammans

Coronapandemin har försatt Stockholm, Sverige och stora delar av världen i en allvarlig situation och vi måste nu kraftsamla för att minska smittspridningen och dämpa de negativa effekterna i samhället. Sophiahemmet Högskola tar sitt samhällsansvar och bidrar på olika sätt.

Sjuksköterskor avgörande vid globala hälsokriser

Världen befinner sig i en akut hälsoutmaning med fullt fokus på det nya coronaviruset (2019-nCoV) som drabbar människor i många länder. På Sophiahemmet tar vi detta på stort allvar, följer utvecklingen noga och rustar våra studenter och medarbetare!

Hållbar kompetensförsörjning genom samverkan

För att möta framtiden på bästa sätt så måste vi vara proaktiva och ligga i framkant. Det gör vi exempelvis genom att ständigt kvalitetssäkra våra utbildningar som innefattar en omfattande reformering av vårt sjuksköterskeprogram.

Viktigt steg mot öppet vetenskapssystem

Sophiahemmet Högskola är det andra svenska lärosätet som antagit en policy för forskningsdata. Policyn utgår från riktlinjerna för en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata som organiseras av Svensk nationell datatjänst (SND).

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen