Meny

Rektorsbloggen

Sida 1

Toppnotering för högskolan

Sophiahemmet Högskola har fördubblat antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet de senaste åren och i antagningsomgången till våren ökade förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet med 28 procent jämfört med 2019.

Vårterminen 2021 blir annorlunda

Covid-19-pandemin är långt ifrån över och är ett fortsatt hot mot hälsa, välfärd och samhället i stort. Därför fortsätter högskolan med blandad undervisning på distans och på campus under vårterminen 2021.

Omstart för välfärden

I veckan presenterade regeringen budgetpropositionen 2021 och totalt satsar regeringen 105 miljarder på välfärden. Sophiahemmet Högskola har inom ramen för detta en fortsatt viktig roll att säkra framtidens kompetensförsörjning i vården.

Utbildning för integration

I veckan startade den femte omgången av högskolans Introduktionsutbildning i svensk hälso- och sjukvård. Hittills har 127 läkare och sjuksköterskor från 39 länder fått teori och praktik på Sophiahemmet. Något som kortat tiden avsevärt för dem att få svensk legitimation och arbete inom vården.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).