English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 8

Vi säkrar kompetensen för äldres hälsa

Äldre och covid-19 har varit föremål för stor diskussion den senaste tiden. Det är en stor och viktig grupp där samhället har ansvar för cirka 192 000 personer som är 70 år och äldre har insatser i hemmet som innebär service och personlig omvårdnad. Utöver dessa bor drygt 80 000 i särskilt boende.

Sommarkurser på Sophiahemmet

Pandemin har gjort att fler vill hjälpa till i vården och söktrycket på vårdutbildningarna ökar. För att fler ska kunna börja studera redan i sommar har därför regeringen för första gången föreslagit för riksdagen att många lärosäten, bland annat Sophiahemmet Högskola, ska få erbjuda sommarkurser.

Coronapandemin prövar akademiska värden

I vår sammanflätade värld är vi oavsett bakgrund lika mottagliga för nya virus. Covid-19 frågar varken om lov eller ansöker om visum för att passera nationella gränser.

Rekordmånga anmälningar till sjuksköterskeprogrammet

När Universitets- och högskolerådet stängde ansökningsomgången förra veckan hade det totala antalet anmälningar till Sveriges lärosäten ökat med 13 procent. Sophiahemmet Högskola har sett en stadig ökning under de senaste åren och i denna antagningsomgång var ökningen av förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet 38 procent jämfört med förra året.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.