English
Meny

Välkomna till en ny termin!

Efter 18 månader av arbete och studier på distans är det äntligen dags att återgå till campusutbildning och det är med stor glädje jag välkomnar alla studenter och medarbetare till en ny termin vid en samhällsbärande högskola.

Även om vi under semesterperioden sett en nedgång i inlagda patienter på sjukhus liksom en hög vaccinationsvilja i Sverige så behöver vi fortsatt hjälpas åt att följa rekommendationer från våra myndigheter för att minska smittspridningen. En ansvarsfull återgång till fysisk undervisning är ett lagarbete som innebär att både studenter och medarbetare behöver vara uppmärksamma och flexibla inför det faktum att viruset kan komma att spridas när restriktioner lättas upp. Vi måste alla ta vårt personliga ansvar – oavsett om det är på högskolan eller på någon annan plats.

Vaccinering är den enskilt mest avgörande preventiva åtgärden för att få ett slut på pandemin och jag hoppas att alla som studerar på Sophiahemmet Högskola tagit den möjligheten. Det är ett ansvar både mot sig själv och mot andra – inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är med stor stolthet som jag själv tillsammans med flera medarbetare och studenter fått bidra till världshistoriens största vaccininsats någonsin där Sophiahemmet att under våren och sommaren givit 25 000 doser vaccin mot covid-19. Förutom att det känns meningsfullt så är en hög vaccinationstakt helt central för att kunna uppnå regeringens plan för fortsatt öppnande av samhället.

Högskolans medarbetare har förberett sig till det yttersta för att alla studenter som i hård konkurrens blivit antagna till Sophiahemmet Högskola ska få utbildning av högsta klass. Vi har anpassat vår verksamhet efter de särskilda myndighetsriktlinjer som gäller för högre utbildning och vi uppdaterar löpande vår hemsida som jag uppmanar alla att hålla koll på för sin verksamhet.

Varmt välkomna igen till en ny termin!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.