English
Meny

Miljonbidrag till distansutbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att tilldela Sophiahemmet Högskola 1,8 miljoner för att vidareutveckla distansutbildningen.

Vi är ett av åtta lärosäten som i nationell konkurrens fick finansiering för vår ansökan ”Framtidens vårdkompetens – distansutbildningens möjligheter”.

Sophiahemmet Högskola har i många år bedrivit distansutbildning på grundnivå och avancerad nivå för att tillföra kvalificerad kompetens till såväl hälso- och sjukvården som omsorgen i Sverige.

För att möta akuta utbildningsbehov under pandemin, tog vi fram en rad nya utbildningar på distans, till exempel Beredskapslyftet, Covidvaccinering i praktiken, Introduktion inom hälsa, vård och omsorg samt Omvårdnad inför livets slut för personer med demenssjukdom. Med dessa värdefulla erfarenheter kan vi nu ta oss an en fortsatt långsiktig kvalitetsutveckling och utvärdering av modern högskolepedagogik. Detta tack vare UHR-projektet som ger oss ytterligare möjlighet till denna utbildningssatsning.

Jag är otroligt stolt över att vi på Sophiahemmet Högskola får denna unika möjlighet att bidra med vår expertis. Vi ska fortsätta vara en relevant aktör för att möta framtidens kompetensbehov inom omsorgen samt hälso- och sjukvården!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.