English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 7

Hållbarhet i ljuset av COVID-19

Sommaren är här i en tid som stämmer till eftertanke. COVID-19-pandemin har redan satt djupa spår globalt och lokalt. Vårt ansvar för hållbarhet i alla aspekter har blivit ännu mer påtagligt.

En annorlunda examen

Den 11 juni är en stor och viktig dag på Sophiahemmet Högskola. Denna dag examineras flera hundra sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, Silviasystrar och Silviasjuksköterskor. Vi firar dessa studenter som valt att utbilda sig för att kunna ge en högkvalitativ vård och omsorg till andra. De behövs just nu mer än någonsin.

Digitalt när det går, på plats när det behövs!

Coronapandemin rasar i världen och är ett hot mot hälsa, välfärd och samhället i stort. Den globala kraftsamlingen och det personliga ansvaret är avgörande för att minska smittspridningen och de negativa konsekvenserna så långt det bara går.

Vi tar samhällsansvar i coronans tid

Under coronakrisens tid har högskolans roll varit extra påtaglig. Varje dag har våra forskare, lärare och studenter bedrivit utbildning i nya former och forskning inom hälsa. Permitterad personal från andra sektorer har omskolats. Samtidigt med detta har såväl lärare som studenter jobbat extra för att vårda Covid-19 patienter.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.