Meny

Rektorsbloggen

med Johanna Adami

Sida 5

Regeringens budgetsatsningar påverkar högskolan

Fem nya välfärdsmiljarder ska skjutas till och en välfärdskommission ska inrättas. Det presenterades i budgetpropositionen 2020 nu i veckan. Flera viktiga satsningar relaterar direkt till vår verksamhet på Sophiahemmet Högskola. Bland annat ska den som studerar till specialistsjuksköterska kunna göra det med bibehållen lön.

Sophiahemmet Högskola tar ökat ansvar för klimatet

Högskolesektorn har ett omfattande ansvar att utveckla kunskap om hållbarhetsfrågorna och deras lösningar. Att skjuta ansvaret vidare till kommande generationer duger inte. Därför måste vi nu agera på flera nivåer samtidigt.

Vård i högteknologisk miljö

Den 16:e maj firade den medicintekniska branschorganisationen Swedish Medtech 50 år och jag fick möjligheten att göra en tillbakablick av vårdens utveckling under de senaste 50 åren -en exposé av lyckad innovation.

Ansökningsrekord för högskolan

Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är nu bland det mest populära i landet. När Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisade ansökningsstatistiken hade vi gått från sjätte till andra plats på ett år vilket är rekord.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen