English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 5

Samhället öppnas upp

Regeringens besked om att ta nästa steg i avvecklingen av pandemirestriktioner från den 29 september är efterlängtat av många.

Välkomna till en ny termin!

Efter 18 månader av arbete och studier på distans är det äntligen dags att återgå till campusutbildning och det är med stor glädje jag välkomnar alla studenter och medarbetare till en ny termin vid en samhällsbärande högskola.

En hoppfull examen

Den 11 juni var en stor och viktig dag på Sophiahemmet Högskola då flera hundra sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, Silviasystrar och Silviasjuksköterskor examinerades.

Utökat uppdrag till Sophiahemmet Högskola

I juni genomför Sophiahemmet Högskola den första sommarkursen i sitt slag med fokus på vård inför livets slutskede för personer med demenssjukdom. Det är på tiden att vi gör allt vi kan för att säkra omvårdnadsbehoven och ger en högkvalitativ omsorg med vetenskaplig grund för samhällets allra sköraste grupper.

Det våras för vården

Dubbelt så många blivande studenter har i år sökt sjuksköterskeprogrammet jämfört med för några år sedan. Det är ett fantastiskt betyg till högskolans medarbetare och studenter som gemensamt utvecklar verksamheten med den yttersta målsättningen att bidra med utbildning och forskning till nytta för hälsa, vård och omsorg.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.