English
Meny

Utökat uppdrag till Sophiahemmet Högskola

I juni genomför Sophiahemmet Högskola den första sommarkursen i sitt slag med fokus på vård inför livets slutskede för personer med demenssjukdom. Det är på tiden att vi gör allt vi kan för att säkra omvårdnadsbehoven och ger en högkvalitativ omsorg med vetenskaplig grund för samhällets allra sköraste grupper.

Äldre, demenssjuka och personer i behov av palliativ vård har varit i fokus på ett särskilt tydligt sätt under covid-19-pandemin. Regeringen har uppmärksammat att vi behöver göra mer för dessa sårbara grupper, bland annat genom att ha tillsatt en kommission och en särskild utredare för en äldreomsorgslag. Högskolans kurs ger en orientering om vård av personer med demenssjukdom och palliativ vård och vänder sig till alla med högskolebehörighet som vill få introduktion eller kompetensutveckling inom området.

Organisering och ledarskap är andra viktiga områden för att patienter ska garanteras en personcentrerad, evidensbaserad vård. Detta ingår som självklara delar i våra vårdutbildningar och vi behöver alla fortsätta att reflektera över hur vi kan bidra till att utveckla vården – som studenter, medarbetare och ledare. Detta fick jag möjlighet att samtala om i Åboms podd.

På frågan om vad som ger mig energi som rektor är svaret enkelt: det är när jag har ett jobb som känns meningsfullt, när våra studenter tar sin examen och när medarbetare känner att de trivs på jobbet!

P.S Sprid gärna informationen om vår sommarkurs – deadline för anmälan är 31 maj!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.