English
Meny

Lärosätena spelar en viktig roll för demokratin

Det är oacceptabelt, oansvarigt och vansinnigt att Rysslands makthavare har brutit mot folkrätten och internationell rätt genom invasionen av Ukraina. Våra tankar går till de som nu drabbas av detta fruktansvärda krig.

Världen befinner sig i ett extremt riskfyllt läge och våra medmänniskor i Ukraina utsätts för väpnat våld, död och humana lidanden. Sophiahemmet Högskola ställer sig självklart bakom uttalandet från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund och European University Association om om vår solidaritet med folket i Ukraina

Den ryska aggressionen sker just när världen börjat ta sig ur den största globala hälsokrisen under modern tid. Krig leder till stora hälsorisker genom att hälso- och sjukvårdssystemen slås sönder, människor skadas och tvingas till flykt. Sophiahemmet Högskola har en ytterst viktig roll att fortsätta bidra till utbildning och forskning för framtidens hälsa, vård och omsorg och det var med stolthet som vi kunde visa allt vi åstadkommit och planerar att göra i den årliga rapporteringen till regeringen (Årsredovisning 2021 och Budgetunderlag 2023-2025).

År 2021 redovisade Economist Intelligence Unit att mer än hälften av jordens befolkning – 54,3 procent – lever i nationer som är att betrakta som odemokratiska. Världen står inför en växande utmaning som bland annat handlar om minskad respekt för grundläggande demokratiska rättigheter, inskränkning av yttrande- och tryckfrihet, allmänt minskad tillit, ökad korruption och ökande ojämlikhet. Det är alarmerande hur auktoritära stater stänger ”obekväma” utbildningsprogram, censurerar, förbjuder kurslitteratur och straffar lärare och studenter på olika sätt.

Universitet och högskolor har en nyckelroll i det demokratiska samhället genom sitt uppdrag att förmedla kunskap och att fritt söka efter ny kunskap, där den akademiska friheten är en förutsättning. Alla medarbetare och studenter som företräder Sophiahemmet Högskola har ett ansvar att värna ett kritiskt förhållningssätt till vad vi läser, hör och ser för att minska risken för desinformation och spridning av falska fakta.

Sophiahemmet Högskolas verksamhet utgår från en humanistisk värdegrund med respekt för alla människors lika värde. Våra tankar går till befolkningarna som nu drabbas av kriget och till kollegor och studenter som befinner sig i konfliktområden eller som kommer därifrån.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.