Meny

Full återgång till campus!

Idag träder regeringens beslut om att avveckla merparten av pandemirestriktionerna i kraft, vilket är glädjande och en lättnad på många plan. I samband med detta kan högskolan äntligen återgå till undervisning på campus.

Sophiahemmet Högskola har anpassat sin verksamhet utifrån regeringens och myndigheternas riktlinjer gällande covid-19-pandemin sedan vårterminen 2020. Mot bakgrund av regeringens nya beslut att avveckla merparten av restriktionerna kopplat till covid-19-pandemin från den 9 februari, återgår högskolan fullt ut till campusundervisning. Enligt dagens rektorsbeslut så innebär det att:

  • undervisning ska bedrivas på campus
  • medarbetare ska utföra sitt arbete i högskolans lokaler

Vi kommer nu att få lära oss att leva med detta virus i samhället samtidigt som vi behöver fortsätta att följa de kvarvarande restriktionerna där vård- och äldreomsorg kommer att ha kvar riskreducerande åtgärder. För var och en av oss gäller därför fortsatt att:

  • bidra till att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19
  • vidta särskilda försiktighetsåtgärder om du inte har vaccinerat dig
  • stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk

Jag ser fram emot fysiska möten med studenter och medarbetare och att fortsätta vårt gemensamma arbete för att bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg!

Se filmen om Sophiahemmets vaccination

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.