Meny

Alumnsamverkan utvecklar högskolan

Våra studentenkäter och myndigheters granskningsbeslut talar ett och samma språk. Sophiahemmet Högskola levererar utbildning av högsta kvalitet och förbereder studenterna för sina nya yrken.

I höstas fick alla studenter som tagit examen under åren 2018-2020 svara på en enkät för att tillvarata deras erfarenheter och kunskaper gällande utbildningens relevans och kvalitet, erhållen kompetens och arbetsmarknad. Totalt svarade 92 procent att studierna förberett dem väl för sitt yrke, 94 procent att de kommer rekommendera utbildningen till andra, drygt hälften av sjuksköterskorna vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor och 17 procent vill vidareutbilda sig till forskare. Det bådar mycket gott för framtidens kompetensförsörjning nu när vi välkomnat alla studenter till en ny termin.

Alumnundersökningen är viktig i högskolans ständigt pågående kvalitetsarbete där studenterna är en självklar del. I december fick vi bekräftelse på vår höga kvalitet genom Universitetskanslersämbetets granskningsbeslut där Sophiahemmet Högskola uppfyller samtliga bedömningsområden som utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning och Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Rubriker om vårdens utmaningar tenderar ibland att täcka nyhetssidorna. Då får vi inte glömma allt positivt som görs såsom det bidrag regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner aviserade förra veckan med miljardsatsningar på bland annat fler praktikplatser, insatser för specialistsjuksköterskeutbildningar och utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor.

Tillsammans ska vi fortsätta hålla kvalitetsfanan högt och förbereda alla studenter för ett framtidsyrke inom välfärden!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.