English
Meny

Studier på lika villkor

Den fjärde pandemivågen är här och smittspridningen av covidvarianten omikron är högst påtaglig i hela samhället. Oavsett ska alla som studerar på Sophiahemmet Högskola få den utbildning de har rätt till och det ska ske på lika och rättssäkra villkor.

I början av veckan anordnades pressträffar med Sveriges regering, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet för att meddela skärpta smittskyddsåtgärder som träder i kraft idag den 12 januari. Rekommendationerna för att högskolesektorn ska kunna uppfylla sitt samhällsviktiga uppdrag är tydliga: undervisning på distans ska inte gälla som en heltidsåtgärd och trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som hinder att ta sig till och från utbildningen.

Som rektor får jag frågor om varför högskolan inte anordnar alla utbildningsmoment på distans under rådande omständigheter. Det uttrycks oro för smittspridningen och för risken att halka efter om man måste stanna hemma på grund av olika symptom. Mitt svar är att alla som studerar på Sophiahemmet Högskola ska få den utbildning de har rätt till på lika och rättssäkra villkor. Att examinera studenter är en av högskolans viktigaste uppgifter och ett led i lärandeprocessen. Genomförande av tentamina på campus är i många fall nödvändigt för att säkra avgörande kunskaper till nytta för framtidens patienter. Det går inte att kompromissa med det ansvaret som också ytterst handlar om patientsäkerhet. Samtidigt är högskolans självklara ansvar att se till att alla studenter kan genomföra sin utbildning. Under pandemin har vi därför ökat vårt stöd till alla studenter som efterfrågat det.

Alla studenter och medarbetare har tagit ett fantastiskt ansvar för utbildningen under pandemin som medfört många konsekvenser. Långt ifrån alla har praktiska, sociala, ekonomiska och digitala möjligheter att studera på distans på ett likvärdigt sätt. Detta bekräftas i Universitetskanslersämbetes utvärdering av pandemins konsekvenser för landets cirka 450 000 studenter. Utvärderingen visade att examinationer på distans påverkade rättssäkerheten, antalet disciplinärenden ökade, studenter med lågutbildade föräldrar avbröt sina studier i högre utsträckning, äldre studenter minskade sin prestationsgrad, stress och oro ökade, den studiesociala miljön påverkades negativt och att arbetsbelastningen hos personalen ökade.

Vår viktigaste gemensamma uppgift för att bemästra pandemin är att vaccinera oss, följa myndigheternas rekommendationer och följa högskolans riktlinjer. Först då kommer vi kunna återgå till ett liv utan dessa begränsningar.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.