English
Meny

Högskolan tar samhällsansvar

Två år har präglats av ett krig mot ett virus som drabbat hela vår jord. Sophiahemmet Högskola har under denna tid gjort allt för att bistå med utbildning av högsta kvalitet till våra studenter oavsett rådande föreskrifter.

Covid-19-pandemin har ställt krav på allas vår uthållighet och manat oss att ta vårt personliga ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Tider av kris påverkar oss som personer, medmänniskor, studenter och kollegor där varje dag blir en nödvändig och oönskad träning i att hantera osäkerhet och fatta beslut i stort som smått.

Regeringen är tydlig i sitt budskap till alla lärosäten om vårt ansvar att bedriva undervisning och examination som ger bäst kvalitet och rättvisa för alla studenter. Att välja en vårdutbildning där man resten av yrkeslivet har en arena av möjligheter att använda den på olika sätt, är ett privilegium. Det är självklart för Sophiahemmet Högskola att hålla en mycket hög kvalitet trots annorlunda omständigheter. Både studenter och medarbetare som valt att bidra till samhällsviktiga yrken behöver därför, när utbildningen så kräver, prioritera att vara fysiskt på högskolans campus. Det handlar om vårt gemensamma ansvar för att bidra till god vård och om samhällets förtroende för vår verksamhet.

Högskolan har trots utmaningarna haft många framgångar att fira under året. Det höga söktrycket till våra utbildningar har återigen slagit nya rekord. Våra forskare har bidragit till viktiga vetenskapliga landvinningar som bidrar till bättre hälsa. Vi har också sett kraften i vårt samhällsviktiga uppdrag där tusentals personer genomförde vår nationella utbildningsinsats ”Covidvaccinering i praktiken” med syftet att kunna bidra till ett patientsäkert och förtroendefullt vaccineringsgenomförande. Jag själv och flera medarbetare och studenter har kunnat medverka i världshistoriens största vaccininsats någonsin där Sophiahemmet under året givit 37 000 doser vaccin mot covid-19. Förutom att det känns meningsfullt så är en hög vaccinationstakt central för att vi ska kunna leva i ett öppet samhälle.

Sophiahemmet Högskola har sedan pandemins början strikt följt de föreskrifter och allmänna råd som vår uppdragsgivare Sveriges regering samt Folkhälsomyndigheten beslutat och kommer fortsatt agera i enlighet med dem. Vi ska fortsätta vara det goda exemplet och verka för alla människors rätt till hälsa, vård och omsorg!

GOD JUL

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.