Meny

Rektorsbloggen

med Johanna Adami

Sida 3

Paradigmskifte med digitala lärmiljöer

Sophiahemmet Högskolas lärmiljö har varit komplett digital i fyra veckor. Studenter och medarbetare samlas kring vår verksamhet i lärplattformar, zoom och andra digitala kanaler. Det är ett paradigmskifte som ingen visste skulle komma så snabbt och framförallt inte påkallat av en pandemi.

Fler utbildningsplatser för långsiktiga lösningar på coronakrisen

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutbrottet föreslog regeringen i veckan en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ett antal viktiga satsningar på utbildning. De kommer att satsa på närmare 16 000 nya utbildningsplatser under 2020-2021 till lärosätena. Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, har sammankallat alla lärosätesrektorer för ett möte den 7 april för att lyfta regeringens förväntningar på universitet och högskolor i denna extraordinära tid, samt att få en bild av det pågående arbetet och identifierade utmaningar. Sophiahemmet Högskola vill gärna bidra med att utöka antalet platser inom specialistsjuksköterskeprogrammen, distansutbildning och vidareutbildning.

Vi står starka tillsammans

Coronapandemin har försatt Stockholm, Sverige och stora delar av världen i en allvarlig situation och vi måste nu kraftsamla för att minska smittspridningen och dämpa de negativa effekterna i samhället. Sophiahemmet Högskola tar sitt samhällsansvar och bidrar på olika sätt.

Sjuksköterskor avgörande vid globala hälsokriser

Världen befinner sig i en akut hälsoutmaning med fullt fokus på det nya coronaviruset (2019-nCoV) som drabbar människor i många länder. På Sophiahemmet tar vi detta på stort allvar, följer utvecklingen noga och rustar våra studenter och medarbetare!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen