Meny

Rektorsbloggen

med Johanna Adami

Sida 3

Nya akademiska höjder och framgångar

I fredags installerades två professorer och tre adjungerade professorer vid Sophiahemmet Högskola. Dessa ska verka inom högskolans profilområden vårdvetenskap, hälsofrämjande vetenskap och medicinsk vetenskap.

Julhälsning i takt med tiden

“The world is put back by the death of everyone who has to sacrifice the development of his or her peculiar gifts to conventionality.”

Sophiahemmet gör vårdyrket attraktivt

Ett viktigt arbete för att säkra framtidens vård är att attrahera nya studenter. Det har vi i veckan gjort genom att medverka vid den årliga studentmässan som den fackliga centralorganisationen SACO arrangerar. Det var en stor inspirationskälla för mig och mina medarbetare att få träffa många entusiastiska ungdomar och berätta om vilket framtidsyrke det är att få jobba som sjuksköterska.

Sophiahemmets roll i det globala hälsoarbetet

Den globala hälsoutvecklingen har lett till att människor lever längre men inte alltid att vi håller oss mer friska. I juni antog regeringen en handlingsplan för hur Sverige ska genomföra Agenda 2030, det vill säga FN:s 17 mål för en hållbar utveckling.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen