English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 3

Ukrainsk vårdpersonal vill utbilda sig på Sophiahemmet Högskola

Ett 100-tal ukrainska flyktingar har redan nu registrerat sig till Sophiahemmet Högskolas nya, skräddarsydda utbildning för de som vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Utbildningen ska underlätta möjligheterna för dem att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.

Framtiden är er!

I fredags, den 10 juni, var det en stor och viktig dag på Sophiahemmet Högskola. Då examinerades flera hundra studenter med högkvalificerad vårdkompetens.

Det våras för barnmorskor

Sophiahemmet Högskola toppar listan och är det lärosäte som ökat ansökningstrycket till barnmorskeutbildningen allra mest i landet. Det visar färska siffror från Universitets- och högskolerådet.

Nya kollegor och ny utbildning

Sophiahemmet Högskola bidrar ständigt med nya medarbetare, kunskap och kompetens till vården. Nu hyllas hundratals examinerade studenter och en ny utbildning lanseras.

Lärosätena spelar en viktig roll för demokratin

Det är oacceptabelt, oansvarigt och vansinnigt att Rysslands makthavare har brutit mot folkrätten och internationell rätt genom invasionen av Ukraina. Våra tankar går till de som nu drabbas av detta fruktansvärda krig.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.