English
Meny

Framtiden är er!

I fredags, den 10 juni, var det en stor och viktig dag på Sophiahemmet Högskola. Då examinerades flera hundra studenter med högkvalificerad vårdkompetens.

De som examinerats är sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med inriktning hjärtsjukvård, ambulanssjukvård, akutsjukvård, kognitiv sjukdom och palliativ vård samt Silviasystrar och Silviasjuksköterskor.

Det kändes extra speciellt denna examensdag att få träffa blivande kollegor som ett halvår efter studiestart fick ställa om då covid-19-pandemin drabbade världen och där denna vår påverkats av ett ohyggligt krig i vår närhet. Detta till trots har alla medarbetare och studenter visat på kraften när alla hjälps åt och tar ansvar i en svår tid. Vi har tillsammans hållit i och hållit ut!

Den yrkesetiska kod som alla med en vårdutbildning ska verka för innebär att ansvara för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras. Yrkesrollen medför även särskilda krav på vetenskaplighet och objektivitet där privata åsikter tydligt ska skiljas från subjektiva påståenden. Det skapar tillit och förtroende och leder till bättre hälsa.

Vi har all anledning att känna oss och vara stolta över våra framgångar med ett fortsatt rekordtryck på våra utbildningar och en forskningsverksamhet som stadigt växer. Vårt samhällsbidrag har också tydliggjorts genom omskolning och kompetensutveckling av tusentals personer som har avlastat vården, fått omsorgsutbildning och bidragit till ett patientsäkert genomförande av vaccinering mot covid-19. Lagom till examen kom också regeringen med det positiva beskedet om att man satsar 250 miljoner till att öka samordning och antalet praktikplatser för landets sjuksköterskestudenter.

Jag önskar alla studenter lycka till i ert framtida yrke och önskar er varmt välkomna till den årliga examenshögtiden i Blå hallen den 20 oktober!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.