English
Meny

Det våras för barnmorskor

Sophiahemmet Högskola toppar listan och är det lärosäte som ökat ansökningstrycket till barnmorskeutbildningen allra mest i landet. Det visar färska siffror från Universitets- och högskolerådet.

Detta är en glad nyhet när vi idag firar den internationella barnmorskedagen och hundraårsjubileet för International Confederation of Midwifes. Att över 42 procent fler jämfört med 2021 vill utbilda sig till barnmorska kanske balanserar bilden av att det är konstant kris i vården. Även om vi inte får blunda för att villkoren på arbetsmarknaden för alla som väljer ett vårdyrke behöver vara attraktiva, så visar siffrorna att vi år efter år har ett osedvanligt högt intresse för de utbildningar vi bedriver – sjuksköterskeprogram, barnmorskeprogram, fem specialistsjuksköterskeprogram och forskarutbildning.

Vår målsättning är att utbilda ännu fler barnmorskor och specialistsjuksköterskor vilket kräver att regeringen ger oss utökat uppdrag liksom att det finns tillräckligt många platser för verksamhetsförlagd utbildning. Här pågår ett mycket positivt arbete genom det regionala- och nationella vårdkompetensråden eftersom detta är en angelägenhet som involverar lärosäten (och vården) i hela landet.

Sophiahemmet Högskola har under lång tid profilerat sig som ett lärosäte med snabb omställningsförmåga och hög kvalitet där våra studenter är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Våra kortare digitala uppdragsutbildningar har också visat sig vara väldigt populära. Det senaste tillskottet är en veckolång digital sommarkurs för arbetsgivare som är angelägna att deras medarbetare ska få en kvalificerad introduktion till vården.

Genom strategiska satsningar på en modern utbildningsmiljö samt pedagogisk-, vetenskaplig och klinisk kompetens är vårt uppdrag att rusta alla studenter för en lång och hållbar yrkeskarriär. Det har vi gjort sedan 1884!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.