English
Meny

Nya kollegor och ny utbildning

Sophiahemmet Högskola bidrar ständigt med nya medarbetare, kunskap och kompetens till vården. Nu hyllas hundratals examinerade studenter och en ny utbildning lanseras.

I morgon firar Sophiahemmet Högskola att 800 sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, Silviasystrar och Silviasjuksköterskor tagit examen under de två år som covid-19-pandemin härjat i världen. Examenshögtiden i Blå hallen sker i en tid när ett ohyggligt krig pågår i vår närhet. Det manar till eftertanke och understryker vikten av att värna de rättigheter och friheter som är själva fundamentet för ett inkluderande och demokratiskt samhälle.

Den yrkesetiska koden för sjuksköterskor innebär ett ansvar att verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras. Yrkesrollen medför även särskilda krav på vetenskaplighet och objektivitet där privata åsikter tydligt ska skiljas från subjektiva påståenden. Det skapar tillit och förtroende och leder till bättre hälsa.

Sophiahemmet Högskola har en synnerligen viktig roll när det gäller att ständigt fylla på vården och samhället i stort med nya medarbetare, kunskap och kompetens. Under covid-19-pandemin har flera tusen personer över hela landet genomfört högskolans olika kurser för att möta vårdens behov under en utmanande tid. Behovet av grundläggande kompetens vet vi är stort. Därför lanserar vi en ny skräddarsydd, flexibel introduktionsutbildning för vård- och omsorgspersonal för att bidra till kvalitet, patientsäkerhet och kompetensförsörjning.

Varmt lycka till önskar jag alla nya kollegor – tillsammans ska fortsätta vara det goda exemplet i framtiden!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.