Meny

Rektorsbloggen

med Johanna Adami

Sida 2

Ansökningsrekord för högskolan

Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är nu bland det mest populära i landet. När Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisade ansökningsstatistiken hade vi gått från sjätte till andra plats på ett år vilket är rekord.

Samverkan för värdig vård av äldre

Cirka 50 miljoner personer i världen är drabbade av demenssjukdom och behovet att utveckla kunskapen och vården för dessa och deras närstående är högprioriterat. I veckan var det diplomeringsceremoni för en omgång Silvialäkare som genomgått en unik masterutbildning i syfte att möta en av vår tids stora hälsobehov som finns inom demenssjukvården.

Specialistsjuksköterskor väljer Sophiahemmet Högskola

I veckan fick vi besked om hur många som sökt till våra specialistsjuksköterskeprogram. Sophiahemmet Högskola rankas som nummer fyra i Sverige med närmare 500 personer som angett högskolan som sitt förstahandsval.

Sophiahemmet Högskola utlyser doktorandtjänster

Hösten 2019 startar forskarutbildningen och det är Sophiahemmets bidrag till att stärka Sverige som en stark kunskapsnation och i dag tar Sophiahemmet Högskola ett historiskt kliv och utlyser våra första doktorandtjänster sedan starten 1884!

Digital vårdkompetens är allas ansvar

Regeringens vision för digitalisering är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Nu är det dags för oss som ansvarar för högre utbildning att integrera digital vårdkompetens i utbildningsplanerna och erbjuda högskolekurser på distans.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen