English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 2

Akademiska framgångar

Nu har vi uppmärksammat högskolans akademiska framgångar genom att hylla docenter och installera professorer i samband med vår traditionsenliga examenshögtid i Blå hallen.

Vaccinering fortsatt väg framåt

Nu har 1300 studenter startat en ny termin på Sophiahemmet Högskola. För första gången sedan covid-19-pandemin drabbade världen kunde vi äntligen samlas i full skala på campus.

Ukrainsk vårdpersonal vill utbilda sig på Sophiahemmet Högskola

Ett 100-tal ukrainska flyktingar har redan nu registrerat sig till Sophiahemmet Högskolas nya, skräddarsydda utbildning för de som vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Utbildningen ska underlätta möjligheterna för dem att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.

Framtiden är er!

I fredags, den 10 juni, var det en stor och viktig dag på Sophiahemmet Högskola. Då examinerades flera hundra studenter med högkvalificerad vårdkompetens.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.