English
Meny

Ukrainsk vårdpersonal vill utbilda sig på Sophiahemmet Högskola

Ett 100-tal ukrainska flyktingar har redan nu registrerat sig till Sophiahemmet Högskolas nya, skräddarsydda utbildning för de som vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Utbildningen ska underlätta möjligheterna för dem att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.

När kriget startade i Ukraina tog Sophiahemmet Högskola initiativ till den första introduktionsutbildningen i Sverige för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt enligt massflyktsdirektivet. Genom stöd från Länsstyrelsen i Stockholm och Region Stockholm kan utbildningen nu bli verklighet och startar i september. Detta kommer leda till att kollegor från ett krisdrabbat område både får något meningsfullt att göra och att deras kompetens tas till vara för att snabbt komma i arbete i Sverige. Redan första veckan som anmälan öppnades registrerade sig ett 100-tal ukrainska flyktingar som befinner sig i olika delar av Sverige, vilket ger en stark signal om att behovet finns.

Sophiahemmet har sedan tidigare lång erfarenhet av att ta tillvara utländsk sjukvårdskompetens. Under perioden 2016 – 2020 genomförde cirka 150 läkare och sjuksköterskor från ett 45-tal länder en skräddarsydd utbildning som kortade vägen till svensk legitimation betydligt och ledde till att vårdkompetens snabbt kom till nytta i svensk hälso- och sjukvård. Denna erfarenhet tar vi med oss i den nya utbildningen som genomförs tillsammans med Röda Korsets Högskola, ABF Stockholm, Familjeläkarna och Sophiahemmet Sjukhus.

Introduktionskursen innehåller både praktisk och teoretisk utbildning på engelska, parallellt med undervisning i svenska språket. Den genomförs delvis på distans och kompletteras med språkträning och praktisk träning vid olika vårdverksamheter i olika delar av landet beroende på var deltagarna vistas. På detta sätt sker en naturlig kontakt med arbetsmarknaden eftersom deltagarna tidigt får kontakt med olika vårdverksamheter som är samarbetspartners i insatsen.

Vi på Sophiahemmet Högskola fortsätter att ta vårt samhällsansvar – att vara en del i kompetensförsörjningen inom hälsa, vård och omsorg!

 

Läs mer om utbildningen här
Läs pressmeddelande här 

 

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.