Meny

Sophiahemmet Högskola tar ökat ansvar för klimatet

Sophiahemmet Högskola ställer sig bakom ett gemensamt klimatramverk som tagits fram av 36 universitet och högskolor. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte presentera en konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Se alla nyheter
Hösten 2019 startar Sophiahemmet Högskolas forskarutbildning
"Vi vill bidra till att ny kunskap tas fram för att vi ska få en bra, högkvalitativ vård i framtiden"
— Ingela Rådestad, dekan för forskning

För studenter

Sophiahemmet Högskola är unik med utbildning, sjukvård och forskning under ett och samma tak. Här sker studierna i en modern och samtidigt anrik miljö där studenterna bli utmanade att göra sitt yttersta under studietiden. Som en liten högskola finns här personlig och nära kontakt vilket lägger en bra grund för de nyutexaminerade att lämna högskolan fullt redo för sin nya profession.

För studenter   Länkar

Biblioteket

Sophiahemmet Högskolas bibliotek erbjuder en harmonisk och inspirerande studiemiljö i direkt närhet till undervisningslokalerna med relevant vårdinformation och facklitteratur. Här finns även tillgång till förstklassig hjälp av våra bibliotekarier som har specifik kunskap om informationstjänster för högskolans undervisning.

Bibliotekets tjänster

Bli doktorand vid högskolan

I september startar Sophiahemmet Högskola forskarutbildning inom området Människan i sjukdom vård och hälsa. Sju doktorandtjänster finns nu att söka!

Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med Sophiahemmet Sjukhus sedan 1884.
De program som ges är sjuksköterskeprogrammet på grundnivå samt specialistsjuksköterskeprogram inom akut-, ambulans-, demens-, hjärt-, och palliativ vård liksom ett barnmorskeprogram på avancerad nivå.

Höstterminen 2019 startar högskolan en forskarutbildning vilket ger oss möjlighet att examinera på forskarnivå. Det finns alltså flera utbildningsmöjligheter på högskolan som många återvänder till för att vidareutbilda sig inom sitt område. En plats att växa och utvecklas på.

Sophiahemmet, ideell förening är huvudman för verksamheten.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen