Meny

Att vara student på Sophiahemmet Högskola

"Man får väldigt mycket tillbaka, därför vill jag jobba som sjuksköterska."
— Martin Ström, student

Läs artiklar på och ladda ner vår app

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sk...

Fler pressmeddelanden