Meny

Viktig utbildning för bättre cancervård

Sophiahemmet Högskola har skapat en utbildning för att möta det stora behovet av kunniga kontaktsjuksköterskor inom cancervården. I dag avslutas den andra kursomgången av ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården” och 18 sjuksköterskor möter nu sina patienter med ny kunskap.

”Barnmorskeutbildningen ska bli ännu bättre”

Hur kommunikationen mellan personal och patient kan förbättras går som en röd tråd genom barnmorskan Sofia Zwedbergs arbete. Hon är forskare och lektor vid Institutionen för hälsofrämjande vetenskap vid Sophiahemmet Högskola.

Se alla nyheter

För studenter

Sophiahemmet Högskola är unik med utbildning, sjukvård och forskning under ett och samma tak. Här sker studierna i en modern och samtidigt anrik miljö där studenterna bli utmanade att göra sitt yttersta under studietiden. Som en liten högskola finns här personlig och nära kontakt vilket lägger en bra grund för de nyutexaminerade att lämna högskolan fullt redo för sin nya profession.

För studenter   Länkar

Biblioteket

Sophiahemmet Högskolas bibliotek erbjuder en harmonisk och inspirerande studiemiljö i direkt närhet till undervisningslokalerna med relevant vårdinformation och facklitteratur. Här finns även tillgång till förstklassig hjälp av våra bibliotekarier som har specifik kunskap om informationstjänster för högskolans undervisning.

Bibliotekets tjänster

Bli doktorand vid högskolan

Höstterminen 2019 startar Sophiahemmet Högskola en forskarutbildning inom området Människan i sjukdom vård och hälsa. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och fastställa kursplaner för den kommande forskarutbildningen. Doktorandtjänster kommer att utlysas externt i december 2018 och tillsättas vårterminen 2019.

130 år av tradition och innovation

Under 130 år har Sophiahemmet ständigt verkat för förbättring, utveckling och innovation. Denna traditionsfilm beskriver Sophiahemmets historia.

Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med sjukhuset sedan 1884 med ett sjuksköterskeprogram på grundnivå samt utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom akut-, ambulans-, demens-, hjärt, palliativ- och gastroenterologisk vård liksom ett barnmorskeprogram.

Höstterminen 2019 startar högskolan en forskarutbildning vilket ger oss möjlighet att examinera på forskarnivå. Det finns alltså flera utbildningsmöjligheter på högskolan som många återvänder till för att vidareutbilda sig inom sitt område. En plats att växa och utvecklas på.

Sophiahemmet, ideell förening är huvudman för verksamheten.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen