Meny

Från kabinarbete till covid-vård

”Jag ska finnas där och hjälpa dem, hjälpa till helt enkelt.”
— Filip Palmgren, student

Läs artiklar på och ladda ner vår app

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sk...

Fler pressmeddelanden