English
Meny

Frågor och svar

Specialistsjuksköterskeprogram

Specialistsjuks­köterskeprogram

Var hittar jag information om specialistsjuksköterskeprogrammen vid Sophiahemmet Högskola?

För information om specialistsjuksköterskeprogrammen vid Sophiahemmet Högskola – läs gärna

Akutsjukvård

Ambulanssjukvård

Hjärtsjukvård

Palliativ vård

Vård vid kognitiv sjukdom

Där hittar du också kontaktuppgifter om du har kompletterande frågor.

Hur kan jag komma i kontakt med studievägledare på Sophiahemmet Högskola?

Studievägledare på Sophiahemmet Högskola, e-post studievagledning@shh.se

Jag har en sjuksköterskeexamen på 180 högskolepoäng (hp) men har inte skrivit ett självständigt arbete på 15 hp, vilket krävs för att vara behörig till specialistsjuksköterskeprogram. Vad kan jag göra för att bli behörig och kunna söka in?

Tyvärr ger inte Sophiahemmet Högskola enstaka kurs i Självständigt arbete. Kurser i Självständigt arbete och också kurser i Forskningsmetodik ges som enstaka kurs på en del andra lärosäten och ibland också på distans.

Vilka dokument ska jag ladda upp till www.antagning.se vid min ansökan till specialistsjuksköterskeprogram?

Du som ansöker till reguljär utbildning (inte uppdragsutbildning) genom www.antagning.se
ska till din ansökan bifoga ditt gymnasiebetyg, din svenska sjuksköterskelegitimation och ett aktuellt tjänstgöringsintyg där det klart framgår hur lång tid du arbetat som sjuksköterska och tjänstgöringsgrad – om det har varit hel- eller deltidstjänstgöring.

Jag har blivit antagen – vad händer nu?

All information du behöver inför programstart hittar du på vår hemsida under Menyraden – Studera på SHH – Ny student. Under Kalendarium uppdateras information som rör datum för programstart, litteraturlista och registrering mm.

Vem kan jag kontakta vid frågor kring min studiestart?

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning

Akutsjukvård – marie.bolling@shh.se

Ambulanssjukvård – marie.bolling@shh.se

Kognitiv sjukdom – asbed.wanes@shh.se

Hjärtsjukvård – asbed.wanes@shh.se

Palliativ vård – asbed.wanes@shh.se

Antagningsstatistik till specialistsjuksköterskeprogram på Sophiahemmet Högskola

Aktuell antagningsstatistik till specialistsjuksköterskeprogram  här.

Antagningsstatistik till Barnmorskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola hittar du här.

Jag står som reserv och undrar hur stor chans jag har att få en studieplats på det program jag har sökt?

Det är svårt att svara på. Det beror på hur många antagna som lämnar återbud till sin utbildningsplats och från vilken urvalsgrupp (yrkeslivserfarenhet respektive antalet akademiska poäng) återbudet lämnas. I Barnmorskeprogrammet sker inte urvalet utifrån antalet akademiska poäng. Vi kallar alltid reserver i turordning från aktuell urvalsgrupp.

Hur ansöker jag om tillgodoräknande av tidigare studier?

Om du tidigare har läst en kurs som överlappar och därmed motsvarar en kurs du ska läsa inom ditt program på Sophiahemmet högskola (SHH), har du möjlighet at ansöka om tillgodoräknande. Ansökan prövas endast om du är antagen och registrerad på ett program på SHH.

Du ansöker om tillgodoräknande via vår digitala webtjänst, som du finner här

Kan jag få stödåtgärder p g a funktionsvariation?

Sophiahemmet högskola erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsvariationer. Stödet utgår alltid ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsvariation, kurskrav och lärandemål. Läs mer och ansök här.

Hur söker jag anstånd med studiestart

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet högskola (SHH) och behöver skjuta fram studiestarten, kan ansöka om anstånd till en senare programstart – max 18 månader framåt. Ett beviljat anstånd innebär att du är garanterad en plats på utbildningen den termin som, enligt beslutet, programstarten sköts fram till. Detta under förutsättning att programmet startar vid SHH den aktuella terminen och att du anmäler dig till antagning.se i tid.

Du ansöker om anstånd via vår digitala webtjänst, som du når här.

Ansökan bör vara högskolan tillhanda i så god tid som möjligt före utbildningsstart. Intyg som styrker åberopade skäl skall bifogas ansökan.

Om du blir beviljad anstånd ska du, för att ta din plats i anspråk, göra en anmälan till aktuellt utbildningstillfälle inom ordinarie ansökningstid, dvs senast 15 mars inför utbildningsstart följande hösttermin. Anmälan görs via www.antagning.se. Kopia på anståndsbeslutet ska laddas upp/bifogas anmälan.

Ansöker du inte i rätt tid till www.antagning.se så förfaller rätten till utbildningsplatsen.

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Hur ansöker jag om studieuppehåll

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet högskola och behöver pausa dina studier har möjlighet att ansöka om studieuppehåll. Du behöver styrka ett giltigt skäl för att beviljas studieuppehåll med platsgaranti. Du kan beviljas studieuppehåll för max tre terminer med bibehållen platsgaranti. Om det inte finns ett styrkt giltigt skäl eller om uppehållet blir längre än det som beviljats vid ansökan kan man komma tillbaka till programmet i mån av plats.

Du ansöker om studieuppehåll via vår digitala webtjänst, som du når här

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Vad gör jag om jag inte vill gå kvar på utbildningen

Har du bestämt dig för att inte gå kvar på utbildningen och inte avser att komma tillbaka inom två år så anmäler du studieavbrott. En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ett påbörjat utbildningsprogram. Efter avbrottsdatumet kan inga omtentor eller kompletteringar för oavslutade kurser lämnas in.

En avbrottsnotering läggs in i LADOK för program och kurser som avbrottet avser. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i LADOK. Vid studieavbrott rekommenderas du att stämma av dina inrapporterade högskolepoäng i Ladok.

Du anmäler studieavbrott via vår digitala webtjänst, som du når här

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Uppdragsutbildning

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning som en högskola gör på uppdrag av en beställare t ex ett landsting eller en kommun. Kurser och program som ges som uppdragsutbildning är avgiftsbelagda.

Vilka program och kurser ger ni som uppdragsutbildning?

Information om kurser och program som ges som uppdragsutbildning vid Sophiahemmet Högskola hittar du här.

Har ni någon utbildning för undersköterskor?

Sophiahemmet Högskola ger i samverkan med stiftelsen Silviahemmet programmet Specialisering i demensvård för undersköterskor. Programmet ges på halvfart under två år.

Kurserna inom programmet är belagda med kursavgift.
Mer information hittar du här.

Hur går ansökan till uppdragsutbildning till?

Du ansöker direkt till Sophiahemmet Högskola genom länk på programmets/kursens webbsida. Där får du information om behörighetskraven och vilka dokument du ska skicka in.

Du som har utländsk utbildning rekommenderas att ansöka om bedömning av din utbildning via UHR innan du ansöker till Sophiahemmet Högskola.

Ger ni enstaka kurser utan kursavgift?

Samtliga enstaka kurser som Sophiahemmet Högskola erbjuder ges som uppdragsutbildning och är belagda med kursavgift.

Kan man få CSN för studier inom uppdragsutbildning?

Studerar du på en uppdragsutbildning har du inte möjlighet att få studiemedel genom CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Var hittar jag villkoren för studier inom uppdragsutbildning

Villkoren för studier inom uppdragsutbildning hittar du här.

Studievägledare