English
Meny

Sophiahemmet Högskola gratulerar

Denna vecka firar vi återigen att flera hundra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor blivit klara med sina studier. De är nu redo att bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg.

Våra blivande kollegor påbörjade sina studier när covid-19-pandemin fortfarande präglade världen. Sedan dess har väpnade konflikter, klimatförändringar och brott mot internationell humanitär rätt dominerat de humanitära kriserna. De driver på antalet människor som dör och lider, matosäkerhet och extrem fattigdom. Dessa världshändelser kan tyckas långt borta men angår oss alla. Våra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som nu examineras på Sophiahemmet Högskola ska ledas av den yrkesetiska koden som har sin grund i respekten för mänskliga rättigheter och människors lika värde – överallt på jorden. Det är också yrkeskunnandet hos sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som i alla tider hjälpt till att hålla världen säker, förbättrat hälsan och skyddat de utsatta.

Vi har all anledning att känna oss stolta över våra framgångar med ett fortsatt rekordhögt söktryck till våra utbildningar och en rad doktorander som fullföljt högskolans forskarutbildning. Vi har fortsatt vårt globala samhällsbidrag genom att etablera samverkan med internationella lärosäten och fortbildat läkare från Ukraina som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Allt fantastiskt som vi gör i vår verksamhet har också uppmärksammats av landets högsta beslutsfattare där regeringen beslutat om en utökning av högskolans anslag. Två ministrar i regeringen har också besökt vår högskola.

Jag vill verkligen förmedla optimism och framtidstro till alla som valt ett meningsfullt framtidsyrke som bidrar till hälsa och välbefinnande. Alla som jobbar inom vården har en enorm potential, och ansvar, att göra skillnad och forma vår gemensamma välfärd.

Jag önskar alla nya Sophiasystrar och specialistsjuksköterskor lycka till i ert framtida yrke och önskar er varmt välkomna till den årliga examenshögtiden i Blå hallen den 18 oktober!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.