English
Meny

Frågor och svar

Barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet

Var hittar jag information om Barnmorskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola?

För information om specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola – läs här.

Där hittar du också kontaktuppgifter om du har kompletterande frågor.

Hur kan jag komma i kontakt med studievägledare på Sophiahemmet Högskola?

Studievägledare på Sophiahemmet Högskola, e-post studievagledning@shh.se

Jag har blivit antagen – vad händer nu?

Du kommer under första veckorna i augusti att få ett mail från högskolan med en länk till ett välkomstbrev med information om bland annat datum för programstart och förväntad närvaro på högskolan, litteraturlista för kurs 1, förslag på hotell mm.

Antagna till barnmorskeprogrammet får tillsammans med välkomstbrevet ta del av första månadens schema.

Vem kan jag kontakta vid frågor kring min studiestart?

Du hittar kontaktuppgifter till både programansvarig lärare och programadministratör på kurshemsidan.

Antagningsstatistik till barnmorskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola

Aktuell antagningsstatistik till specialistsjuksköterskeprogram och Barnmorskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola hittar du här.

Jag står som reserv och undrar hur stor chans jag har att få en studieplats på det program jag har sökt?

Det är svårt att svara på. Det beror på hur många antagna som lämnar återbud till sin utbildningsplats och från vilken urvalsgrupp (yrkeslivserfarenhet respektive antalet akademiska poäng) återbudet lämnas. I Barnmorskeprogrammet sker inte urvalet utifrån antalet akademiska poäng. Vi kallar alltid reserver i turordning från aktuell urvalsgrupp.

Hur ansöker jag om tillgodoräknande av tidigare studier?

Om du tidigare har läst en kurs som överlappar och därmed motsvarar en kurs du ska läsa inom ditt program på Sophiahemmet högskola (SHH), har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. Ansökan prövas endast om du är antagen och registrerad på ett program på Sophiahemmet högskola.

Du ansöker om tillgodoräknande via vår digitala webtjänst, som du når här.

Kan jag få stödåtgärder p g a funktionsvariation?

Sophiahemmet högskola erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsvariationer. Stödet utgår alltid ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsvariation, kurskrav och lärandemål. Läs mer och ansök här.

Hur söker jag anstånd med studiestart

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet högskola (SHH)och behöver skjuta fram studiestarten, kan ansöka om anstånd till en senare programstart – max 18 månader framåt. Ett beviljat anstånd innebär att du är garanterad en plats på utbildningen den termin som enligt beslutet programstarten sköts fram till. Detta under förutsättning att programmet startar vid SHH den aktuella terminen och att du anmäler dig till antagning.se i tid.

Du ansöker om anstånd via vår digitala webtjänst, som du når här.

Ansökan bör vara högskolan tillhanda i så god tid som möjligt före utbildningsstart. Intyg som styrker åberopade skäl skall bifogas ansökan.

Om du blir beviljad anstånd ska du, för att ta din plats i anspråk, göra en anmälan till aktuellt utbildningstillfälle inom ordinarie ansökningstid, dvs senast 15 mars för utbildningsstart följande hösttermin. Anmälan görs via www.antagning.se. Ditt första antagningsbesked samt beslutet på ditt beviljade anstånd ska laddas upp/bifogas anmälan.

Ansöker du inte i rätt tid till www.antagning.se så förfaller rätten till utbildningsplatsen.

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Hur ansöker jag om studieuppehåll

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet högskola och behöver pausa dina studier har möjlighet att ansöka om studieuppehåll. Du behöver ha ett giltigt skäl som ska styrkas med intyg för att beviljas studieuppehåll med platsgaranti. Du kan beviljas studieuppehåll för max tre terminer med bibehållen platsgaranti. Om det inte finns ett styrkt giltigt skäl eller om uppehållet blir längre än det som beviljats vid ansökan kan man komma tillbaka till programmet i mån av plats.

Du ansöker om studieuppehåll via vår digitala webtjänst, som du når här

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Vad gör jag om jag inte vill gå kvar på utbildningen

Har du bestämt dig för att inte gå kvar på utbildningen och inte avser att komma tillbaka inom två år så anmäler du studieavbrott. En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ett påbörjat utbildningsprogram. Efter avbrottsdatumet kan inga omtentor eller kompletteringar för oavslutade kurser lämnas in.

En avbrottsnotering läggs in i LADOK för program och kurser som avbrottet avser. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i LADOK. Vid studieavbrott rekommenderas du att stämma av dina inrapporterade högskolepoäng i Ladok.

Du anmäler studieavbrott via vår digitala webtjänst, som du når här.

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Studievägledare