English
Meny

Anmälan öppen!

Anmälan öppen uppdragsutbildning

Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv (Uppdragsutbildning)

Influensa- och pneumokockvaccinering i praktiken (Uppdragsutbildning)

Kikhostevaccinering i praktiken (Uppdragsutbildning)

** Vänligen notera att antagningen till programmen (reguljär utbildning/samordnat) kan komma att stängas, i händelse av att platserna blir fyllda. 

 

Palliativ vård behöver specialistsjuksköterskor

Annette Alvariza, professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola berättar varför det behövs specialistsjuksköterskor i palliativ vård.