English
Meny

Anmälan öppen!

Anmälan öppen

Barnmorskeprogrammet (Reguljär utbildning)

Sjuksköterskeprogrammet (Reguljär utbildning)

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård (Reguljär utbildning)

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård  (Reguljär utbildning)

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård (Reguljär utbildning)

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård (Reguljär utbildning)
Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola (samordnat)

Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv (Uppdragsutbildning)

Influensa- och pneumokockvaccinering i praktiken (Uppdragsutbildning)

Kikhostevaccinering i praktiken (Uppdragsutbildning)

** Vänligen notera att antagningen till programmen (reguljär utbildning/samordnat) kan komma att stängas, i händelse av att platserna blir fyllda. 

 

Palliativ vård behöver specialistsjuksköterskor

Annette Alvariza, professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola berättar varför det behövs specialistsjuksköterskor i palliativ vård.