Meny

Teamet för internationella utbyten

Internationaliseringsarbete är en viktig del av högskolans strategi för forskning, utbildning och samverkan. Det övergripande ansvaret för att integrera internationalisering i utbildning och forskning har dekanerna genom utbildningsnämnd och forskningsnämnd.

Teamet för internationella utbyten har som uppdrag att handlägga studenters ansökningar för inkommande och utresande utbyten och kontinuerligt inventera önskemål och ha dialog med studenter om utbytesverksamheten. I teamet ingår en studentrepresentant. I samråd med högskolans ledning arrangerar teamet även internationella aktiviteter.

På grund av pandemin sker ingen utbytesverksamhet under VT22. Beslut om HT22 tas under vårterminen.

Ordförande
Ledamöter
Studentrepresentant
Emelie Edgren

Studentrepresentant

Elsa Öberg

Sophiahemmet Högskola Studentkår