English
Meny

Frågor och svar

Sjuksköterske­programmet

Sjuksköterske­programmet

Ansökan och antagning

För information om ansökan och antagning läs här.

Vilken behörighet krävs för att kunna söka till sjuksköterskeprogrammet?

För information om behörighetskrav för att kunna bli antagen till sjuksköterskeprogram läs här.

Kan Naturkunskap B/Naturkunskap 2 ersättas men andra kurser och vilka?

De olika möjligheterna som finns att ersätta Naturkunskap 2 finns beskrivna i Universitets- och Högskolerådets bedömningshandbok. Läs mer här.

Kan jag läsa in behörigheten i Matematik 2a/2b/2c samtidigt som jag studerar på termin 1 på sjuksköterskeprogrammet?

Det är tyvärr inte möjligt. Du måste vara grundläggande och särskilt behörig senast vid sista kompletteringsdag. För information om viktiga datum läs mer på här.

Sista kompletteringsdag ger möjlighet för dig, som inte fått ut alla betyg när du anmälde dig, att komplettera med senare inkomna betyg och handlingar.

Vilka pedagogiska metoder används i undervisningen?

Vid Sophiahemmet Högskola utgår utbildningen från ett studentcentrerat lärande för att stimulera studenters motivation, självreflektion och engagemang i lärandet. Vi utgår från ett målorienterat lärande med olika pedagogiska arbetsformer där campusbaserade föreläsningar och seminarier blandas med virtuella medier och verksamhetsintegrerat lärande.

Kan jag läsa sjuksköterskeprogrammet på distans?

Sophiahemmet Högskola ger inte sjuksköterskeprogrammet på distans.

Kan man läsa sjuksköterskeprogrammet på deltid?

Sjuksköterskeprogrammet ges på helfart vilket innebär heltidsstudier. Möjlighet till deltidsstudier kan inte erbjudas.

Jag har läst en eller flera terminer på sjuksköterskeprogram på annan högskola. Kan jag byta till Sophiahemmet högskola och läsa klart min utbildning där?

Sophiahemmet Högskola har tyvärr inte möjlighet att erbjuda plats för studenter som önskar byta lärosäte/studieort. All antagning sker via www.antagning.se. Om du har studerat vid sjuksköterskeprogram på annan ort/vid annat lärosäte genom www.antagning.se och blir antagen till Sophiahemmet Högskola finns möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier. Risk finns att kurserna inte överensstämmer i sådan grad att tillgodoräknande kan beviljas full ut. Plats direkt på lämplig termin kan inte garanteras utan du kan få vänta någon termin på att få påbörja dina studier.

Antagningsstatistik för sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola

Antagningsstatistik för samtliga sjuksköterskeprogram i Sverige hittar du på Universitets- och Högskolerådets antagningsstatistik.

Jag behöver hjälp att räkna ut mitt jämförelsetal/ betygsgenomsnitt

På denna sida finns beskrivning hur du kan räkna ut ditt jämförelsetal/ betygsgenomsnitt.

För dig med utländska gymnasiebetyg finns information på här.

Är det möjligt att arbeta samtidigt som jag studerar på sjuksköterskeprogrammet?

Sjuksköterskeprogrammet ges på helfart vilket innebär heltidsstudier. Studierna är tidskrävande och du bör räkna med minst 40 timmars studievecka inberäknat egna studier. Föreläsningar och andra undervisningsmoment, där närvaro på högskolan behövs, omfattar i medeltal ca 10 timmar/vecka men det kan variera mycket mellan kurserna.

Jag blev inte antagen till något sjuksköterskeprogram. Vad kan jag göra för att öka mina chanser att bli antagen vid nästa ansökningstillfälle?

Ett sätt att öka Dina möjligheter att bli antagen till sjuksköterskeprogram är att skriva Högskoleprovet, som ges en gång per termin. För information och anmälan www.hogskoleprov.nu/

Det är viktigt att du förbereder dig och är inställd på att du kanske behöver skriva Högskoleprovet mer än en gång för att förbättra resultatet.

För antagna till sjuksköterskeprogrammet

Jag står som reserv och undrar hur stor chans jag har att få en plats på sjuksköterskeprogrammet?

Det är svårt att svara på. Det beror på hur många antagna som lämnar återbud till sin utbildningsplats och från vilken urvalsgrupp (betyg, högskoleprov) återbudet lämnas. Vi gör ett överintag av studenter för att kompensera för återbud. Vid behov kontaktar högskolan reserver i turordning och från aktuell urvalsgrupp.

Kan jag få återbudsplats genom att delta i uppropet vid programstarten?

Nej – om lediga studieplatser uppstår kallar vi reserver i turordning från aktuell urvalsgrupp från reservlistan vi får från Universitet-och Högskolerådet/antagning.se.

Hur ansöker jag om tillgodoräknande av tidigare studier?

Om du tidigare har läst en kurs som överlappar och därmed motsvarar en kurs du ska läsa inom ditt program på Sophiahemmet högskola, har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. Ansökan prövas endast om du är antagen och registrerad på ett program på Sophiahemmet högskola.

Du ansöker om tillgodoräknande via vår digitala webtjänst, som du når här.

Kan jag få stödåtgärder p g a funktionsvariation?

Sophiahemmet högskola erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsvariationer. Stödet utgår alltid ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsvariation, kurskrav och lärandemål. Läs mer och ansök här.

Hur söker jag anstånd med studiestart?

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet högskola (SHH)och behöver skjuta fram studiestarten, kan ansöka om anstånd till en senare programstart – max 18 månader framåt. Ett beviljat anstånd innebär att du är garanterad en plats på utbildningen den termin som enligt beslutet programstarten sköts fram till. Detta under förutsättning att programmet startar vid SHH den aktuella terminen och att du anmäler dig till antagning.se i tid.

Du ansöker om anstånd via vår digitala webtjänst, som du når här.

Ansökan bör vara högskolan tillhanda i så god tid som möjligt före utbildningsstart. Intyg som styrker åberopade skäl skall bifogas ansökan.

Om du blir beviljad anstånd ska du för att ta din plats i anspråk göra en anmälan till aktuellt utbildningstillfälle inom ordinarie ansökningstid (15 april inför utbildningsstart följande hösttermin och 15 oktober inför utbildningsstart följande vårtermin). Anmälan görs via www.antagning.se. Kopia på anståndsbeslutet ska laddas upp/bifogas anmälan.

Ansöker du inte i rätt tid till www.antagning.se så förfaller rätten till utbildningsplatsen.

Hur ansöker jag om studieuppehåll?

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet högskola och behöver pausa dina studier har möjlighet att ansöka om studieuppehåll. Du behöver ha ett giltigt skäl, som ska styrkas med intyg, för att beviljas studieuppehåll med platsgaranti. Du kan beviljas studieuppehåll för max tre terminer med bibehållen platsgaranti. Om det inte finns ett styrkt giltigt skäl eller om uppehållet blir längre än det som beviljats vid ansökan kan man komma tillbaka till programmet i mån av plats.

Du ansöker om studieuppehåll via vår digitala webtjänst, som nu når här 

Vad gör jag om jag inte vill gå kvar på utbildningen?

Har du bestämt dig för att inte gå kvar på utbildningen, och inte avser att kommat tillbaka inom två år, så anmäler du studieavbrott. En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ett påbörjat utbildningsprogram. Efter avbrottsdatumet kan inga omtentor eller kompletteringar för oavslutade kurser lämnas in.

En avbrottsnotering läggs in i LADOK för program och kurser som avbrottet avser. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i LADOK. Vid studieavbrott rekommenderas du att stämma av dina inrapporterade högskolepoäng i Ladok.

Du anmäler studieavbrott via vår digitala webtjänst, som du når här.

Studievägledare